Redovisningskonsult – företagets externa rådgivare

En redovisningskonsult kan ha olika arbetsuppgifter beroende på vilket företag denne är anlitad av. Det kan handla om allt från enklare bokföring till avstämningar av årsbokslut.

En redovisningskonsult är en person som har eget företag eller en egen byrå och blir anlitad av företag och organisationer för att utföra olika typer av tjänster inom redovisning. Till skillnad från företagets redovisningsekonom som faktiskt jobbar på ett enda företag tar konsulten på sig olika uppdrag från olika uppdragsgivare. Förutom redovisningstjänster erbjuder en redovisningskonsult även rådgivning där det behövs. Arbetsuppgifterna kan som sagt variera beroende på företag och behov. Mindre organisationer kan kräva att konsulter hjälper till med delar av bokföringen. I andra fall handlar det om att sköta all löpande redovisning, sammanställa årsbokslut, deklarationer och se till att skatteinbetalningar betalas i tid. För att kunna arbeta som redovisningskonsult krävs det en utbildning både inom ekonomi och affärsjuridik. Nästa rubrik behandlar den frågan i detalj.

Att utbilda sig som redovisningskonsult

Majoriteten av redovisningskonsulterna har en gymnasieutbildning med inriktning på ekonomi. Den räcker dock inte för att bli konsult, utan man behöver även komplettera kunskaperna med en påbyggnadsutbildning inom någon av Sveriges yrkeshögskolor. Vissa enklare arbetsuppgifter som en konsult utför kräver ingen vidareutbildning utan det räcker med en gymnasial sådan. Däremot behöver man en påbyggnads-, eller högskoleutbildning med ekonomisk inriktning vid svårare redovisningsuppgifter. Auktoriserade redovisningskonsulter har en akademisk examen på minst 180 högskolepoäng med inriktning på företagsekonomi. I de allra flesta fall motsvarar antalet poäng 3 års studier vid universitet eller högskola. Dessutom krävs det även ett antal års praktik inom redovisning för att auktoriseras.

Egenskaper som en redovisningskonsult bör ha

För att kunna arbeta som redovisningskonsult bör man ha en stor analytisk förmåga för att kunna koppla siffror till företagsprocesser samt kunna dra slutsatser om verksamheten när man tittar på dem. Så ett sifferintresse och hög stresstålighet är två grundläggande egenskaper. Den stora skillnaden mellan en redovisningsekonom och redovisningskonsult är att konsulten oftast arbetar mycket mer med människor. Han eller hon har olika kunder och varierande arbetsuppgifter som kräver ständig kommunikation. Detta innebär att en bra redovisningskonsult också bör vara social, flexibel, och lyhörd för att kunna arbeta med olika klienter. Sist men inte minst ska konsulten följa en god redovisningssed. Det innebär att han eller hon måste vara införstådd med rådande redovisningslagar och strikt följa dem. Att alltid redovisa sanna siffror och ge pålitliga råd i enlighet med den aktuella rapporteringen ingår också i en god redovisningssed.

12 Jun 2020