Rusta och matcha - rätt väg till jobbet

Arbetsförmedlingens vara eller inte vara har under flera år varit en het politisk fråga. Många anser att det handlar om en myndighet som inte alls levererar i den omfattning man kan förvänta sig. De som får jobb får det via andra kanaler och främst då via det egna kontaktnätet eller genom exempelvis bemanningsföretag.

Det man ska veta är att arbetsförmedlingen anpassat sig till den nya tiden och att man idag kan anmäla sig till olika program som myndigheten står bakom - privata initiativ som man backar upp. Ett exempel på detta är Rusta och matcha och just detta ska vi titta lite närmare på här.

Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha har nämligen visat sig vara ytterst effektivt för arbetslösa att anmäla sig till i jakten på jobb och sysselsättning som exempelvis vidare studier. Idag finns Rusta och matcha i 85 svenska kommuner - och det lär också bli betydligt fler vad det lider.

Rusta och matcha ger stöd och råd

Om man enkelt ska förklara upplägget så handlar det om att man väl där som anmäld får en personlig coach - en utbildad lots - som guidar och hjälper en fram till dess att man hittar ett arbete. Hjälpen kan exempelvis innebära att man får träna på att skriva ett CV eller slipa på en teknik som fungerar i samband med intervjuer. Det kan också innebära att man ges en enklare utbildning i sådant som idag är ett måste på arbetsmarknaden och då primärt basala kunskaper i hur man hanterar en dator.

Det handlar dessutom om att Rusta och matcha har ett stort kontaktnät som man kan använda sig av. Många företag samarbetar med Rusta och matcha och då rätt kompetens visar sig så får företaget också denna kompetens presenterad för sig. Man kan även se att deltagarna ges ett enormt stöd i form av motiverande samtal och genom hjälp med att identifiera styrkor som kan innebära att man kan öppna upp för arbetssökande inom helt nya områden och branscher.

Rusta och matcha tar, till skillnad från andra privata initiativ, heller inte betalt förrän en deltagare de facto blivit sysselsatt. Något som visar på vilka ambitioner som finns.

8 Oct 2022