Så är det att arbeta med lackering

Den som arbetar med lackering arbetar med ganska starka kemikalier. Framför allt är det inom bilindustrin som de flesta lackerare arbetar. Då behöver man omfattande skyddsutrustning, med gasmask, hela overaller, handskar och skor som skyddar mot den lack som man arbetar med. Då arbetar man med en lacksprut och går igenom bilens yta tum för tum. Man kan behöva lacka flera lager för att lackeringen ska bli så jämn som möjligt. Bilindustrin kan inte skryta med att vara särskilt stor i Sverige, så många billackerare arbetar bland många av landets bilverkstäder och arbetar med bil- och plåtskador. Med de försäkringsbolag som många bilverkstäder arbetar med, har det blivit en relativt lukrativ bransch. 

Den som har astma kan inte jobba med lackering

Har man astma ska man inte söka sig till billackeringsyrket. På många ställen måste man genomgå en ett hälsotest innan man kan antas som lackerare av härdplast. Om man inte passerar det hälsotestet kan man få yrkesförbud även om man har genomgått utbildning till lackerare. Det testet kan du avkrävas att göra även om du har tagit det tidigare i ditt yrkesliv. Och det är många som drabbas av inadningsbesvär. Därför ska man vara noga med skyddsutrustningen varje gång man går in i bilverkstaden för att utföra sitt arbete som lackerare. Det är som sagt starka kemikalier som man arbetar med som lackerare.

Det är inte många som stannar kvar inom bilindustrin som lackerare, många vill variera sitt arbete och även arbeta som målare. Lackering inom inredning växer, och det är inte bara privatpersoner som vill ha lackerade möbler, även butiker och affärer vill ha lackerad inredning för längre hållbarhet och snyggare finish.

Ingen lång utbildning

Det krävs ingen särskild utbildning som lackerare, men många går fordons- och transportprogrammet på gymnasiet med inriktning mot karosseri och lackering. Utbildning till billackerare kan man även få på Komvux, eller en arbetsmarknadsutbildning om man är arbetslös. Det är heller inte särskilt svårt att få arbete efter genomgången utbidlning. Och har man inte den exakta utbildningen, men har någon slags hantverkarutbildning i ryggen, kan man få en utbildning på arbetsplatsen. Det viktiga är produktkännedom och att man som lackerare är nogrann i sitt arbete.

Stor efterfrågan på lackering i storstäderna 

Just för tillfället är det låg arbetslöshet för bil och fordonslackerare, men det är geografiska variationer. Det är något högre arbetslöshet på landsbygden än inne i storstäderna där arbetstillfällena är fler. I hela Sverige finns det cirka 500 företag som alla arbetar med lackering av olika saker, de flesta arbetar med lackering av bilar, eller plåtskador. Av de 500 finns 100 bara i Stockholm. Av de 100 som arbetar med lackering i Stockholm, arbetar 20 med lackering av möbler och butiksinredning och heminredning.

12 May 2018