Så får du ditt företag att växa

Vad ska man göra för att ens företag ska växa? Det finns säkert lika många svar på den frågan som det finns företagskonsulter. Allt handlar om vilket sorts företag det är ni har. Är det ett bemanningsföretag vill man kanske knyta fler kunder som anlitar ert företag för sina rekryteringar. Är det ett snickeri kanske man först måste få tillräckligt många beställningar innan man kan rekrytera fler snickare. Till sist man kanske har så många uppdrag och snickare att man inte behöver jobba som snickare, utan mer som marknadsförare av företaget. Växer man ännu mer efter det kanske man kan anlita en marknadsförare och säljare och etablera fler snickerier på fler platser i Sverige och så vidare. Allt hänger på vem du är som företagsledare. Företaget blir inte mer än vad du, eller din företagsgrupp är.

Företag inom vård och omsorg vill vinna upphandlingar

Har ni ett vårdföretag kanske ni vill vinna fler landstingsupphandlingar. Många som vill det lägger sina pris så låga, därför att de flesta landsting vill sänka sina kostnader. Därför vinner bolag som har så låga priser att patienterna blir lidande. Istället för att inse att ett vårdbolag arbetar med levande människor, ser de på dem som sin ekonomiska vinstmaskin och försöker pressa så mycket vinst ur patienterna som det bara är möjligt.

Därmed riskerar vi att få en vård av gamla och sjuka som gör dem ännu sjukare och inte så humant behandlade. Det samma gäller de skolor som enbart är till för vinstsyfte. Att undervisa barn och ungdomar är inte enbart en ekonomisk historia. Där handlar det om ett allmänmänskligt uppdrag att fostra framtidens vuxna. Däremot ska alla företag som är villiga att ge en human sjukvård till våra sjuka ha en riktig eloge. Även de bolag som satsar energi och kapital på att ge våra barn och unga en riktig undervisning.

Växa genom att vidga utbudet av tjänster

Har ni ett tjänsteföretag och vill växa, gör man det genom att lägga under sig allt fler segment. Antingen via fler företag på fler ställen i Sverige, eller tillväxt inom olika branscher. Handlar det om att lägga under sig fler områden i Sverige gäller det att kanske starta ett litet lokalkontor på det ställe man vill vinna mark på. Det samma gäller om man vill etablera sig utomlands. Då startar man ofta med en person på plats, sedan fortsätter man utifrån den personen, som kanske får alltfler kunder och behöver rekrytera ytterligare personal där hen befinner sig.

Letar du aktivt efter lediga lokaler i Göteborg kan du läsa: www.ledigakontorgoteborg.se.

3 Jan 2018