Så får du en bra arbetsmiljö

Hur gör man för att få sin personal att göra sitt allra bästa? Sådana frågor borde sysselsätta alla som leder företag; chefer, personalansvariga, arbetsledare och verksamhetsledare. Om det fanns ett standardssvar på det, skulle väl samtliga företag vara rena, rama föredömen när det kommer till arbetsmiljö och framgångar i företagande. Här ser vi att de olika företagen lyckas mer eller mindre bra i dessa frågor. Därför tänkte vi bena upp en del av allt det som tillsammans bildar en bra arbetsmiljö.

Så här skriver Arbetsmiljöverket om fysisk arbetsmiljö

"Det finns många skilda faktorer i arbetet som påverkar arbetstagaren fysiskt och psykiskt. De ger tillsammans arbetstagarens totala arbetsmiljö. Som exempel kan nämnas buller, luftkvalitet, kemiska hälsorisker och maskiner samt organisatoriska förhållanden såsom arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap, sociala kontakter, variation och möjlighet till återhämtning.

Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till alla faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation. Det gäller inte bara sådant som kan påverka hälsa och säkerhet negativt. En bra arbetsmiljö bidrar till en god hälsa och betyder mer än frånvaro av sjukdom och olycksfall".

Bra belysning

Ska man uppfylla det som Arbetsmiljöverket föreskriver bör man se till att personalen får rätt belysning. Arbetstagarna ska inte behöva sitta och gissa vad det är de arbetar med. Ögon som ska arbeta i dunkel belysning leder till försämrad syn, vilket inte är bra för någon.

Utrymmen som förhindrar smittospridning

Arbetstagarna ska inte behöva vistas nära varandra så att de smittar varandra, om de är sjuka. Det är mycket viktigt att om man till exempel arbetar med att vårda sjuka människor, som man ju göra på sjukhus, måste personalen få möjligheten att använda skyddsutrustning i den mån som behövs.

Säker lokal eller kontor

Inga arbetstagare ska behöva riskera säkerheten när de kommer, går eller vistas på arbetsplatsen. Den lokal eller kontor som man arbetar på, ska vara så pass säker att arbetstagarna behöver riskera hälsan. Golv, väggar och trappor ska vara säkra. Det ska finnas säkra handtag och trappräcken.

Möjlighet till vila

Alla arbetstagare ska ha ett vilorum som de har tillgång till. Skulle någon plötsligt insjukna eller någon ha behov av vila, ska det vara möjligt.

Möjlighet till toalett, kök eller pentry

Alla arbetstagare måste ha tillgång till toalett, kök eller pentry, för att kunna möta sina privata behov. Och för att dessa utrymmen ska vara optimala bör de städas och rengöras. Beroende på hur många det finns på arbetsplatsen, är behoven olika stora när det kommer till regelbundenhet av kontors- och lokalstädningen. Har du behov av kontorsstädning i Göteborg? Läs mer på: http://www.kontorsstädninggöteborg.biz.

16 Nov 2018