Så går en konkurs till

När ett företag inte kan betala sina skulder, kan de osm har en skuld hos företaget begära det i konkurs. Alla parter, som gör några inköp kan försättas i konkurs, om de inte kan betala sina skulder. När ett företag som inte har fått betalt, begär ett annat företag i konkurs går den ansökan till domstol. En domstol belutar om företaget ska sättas i konkurs, det är inte de andra företagen osm gör det. Även stat, kommun eller landsting kan alltså begära ett företag i konkurs.

Det händer om domstolen begär ett företag i konkurs

När ett företag begärs i konkurs, kommer företaget att begäras i konkurs och ett konkursbo upprättas. Det företg som inte har kunnat betala sina skulder, mister rätten över den egna egendomen. Över konkursboet bestämmer en konkursförvaltare som bestämmer vad som ska hända med tillgångarna som finns i konkursboet. Konkursförvaltaren upprättar en konkursbouppteckning. Gäldenären ska avlägga en bouppteckningsed. Syftet med konkursen och konkursboet, samt konkursförvaltaren är att ha borgenärernas bästa för sina ögon. Borgenär är den som inte har fått betalt. Först när alla har fått betalt, som har något att fordra eller som ska betalas, avslutas konkursen.

Domstolen har ett stort inflytande över konkurser

Domstolarna har ett mycket stort inflytande över konkurserna. De är de som bestämmer över att företaget ska försättas i konkurs. Det är de som bestämmer vem som är konkursförvaltare, hur skulderna ska fördelas och vilka som ska få betalt. Ibland kan vissa företag få förtur att få betalt. Det kan ta allt från 6 månader att födela pengarna så att alla gäldenärer har fått betalt, till flera år. Allt beror på hur komplicerat hela förfarandet är. 

Bäst alltid anlita konkursförvaltare

Det är bäst att alltid anlita en konkursförvaltare, någon som kan den juridiska biten och som förstår sig på hur en konkurs ska gå till. Varför inte anlita en advokatbyrå som har lång erfarenhet inom affärsjuridik, som har lett många konkursförvaltningar förut, som har kontor i centrala Stockholm. De är specialister på konkurser, hur de anställda ska behandlas, hur tillgångarna ska fördelas. De kan den snåriga juridiken och kan hitta rätt i juridikdjungeln. För de anställda, till exempel gäller den statliga lönegaranting, vilket innebär att har man inte fått ut sin lön, för att företagets tillgångar är slut, får de lön av staten i stället. Ingen ska behöva gå utan lön för att företaget har slut på sina tillgångar. Läs mer på http://www.konkursen.nu.

18 Sep 2018