Så går en konkurs till

Att ansöka om en konkurs sker inte lättvindigt. Rättsväsendet har sett till så at det inte sker på något snabbt sätt, eller så att man ska kunna sätta det i system. Vissa kriminella, bildar företag, utan egentlig avsikt att leva vidare som ett företag, utan ser till att via företaget köpa in saker som de inte har tänkt sig betala för.

Och i stället för att betala för varorna eller tjänsterna som de har beställt, ser de till att företaget går i konkurs, så att de inte behöver betala för dem alls. Det är därför det finns en viss ordning för hur och när ett företag faktiskt får gå i konkurs. Här går vi igenom hur en konkurs går till.

  1. Först ansöks om få gå i konkurs. Det första som man bör göra är att man sänder in en ansökan om att ett visst företag ska gå i konkurs. Det kan man själv göra, som företagare, men även en leverantör som har skulder att driva in, kan ansöka om att företaget som inte har betalat, ska gå i konkurs. Sedan är det upp till domstolen som ska avgöra om företaget ska gå i konkurs eller inte. Är det så att man inte får betalt för en fordran som man har hos företaget, blir man tvungen att betala för en konkursansökan. En konkursansökan kostar 2.800 för den som har en skuld att driva in. För företaget självt är det avgiftsfritt att ansöka om konkurs.
  2. Konkursförvaltare utses av en tingsrätt. När det väl har kommit in en ansökan om konkurs, så fattar tingsrätten beslut om man ska bevilja ett företag att gå i konkurs eller ej. Det måste stå helt klart att företaget inte kan betala sina skulder. Annars beviljar inte en tingsrätt företaget att få gå i konkurs. Är det så att man egentligen har en möjlighet att betala sina skulder, så ska man ju det. Därför gör man en utredning om företagets ekonomi. Först när det står klart att företaget inte alls kan betala sina skulder, och heller inte inom den närmaste tiden har en sådan möjlighet så tillåter man företaget att gå i konkurs. Då utser tingsrätten en konkursförvaltare. Den personen ska då utreda vilka som har fordringar som de vill få betalt av företaget.
  3. Skulder ska betalas så långt det går. När ett företag sedan går i konkurs, ska konkursförvaltaren se till att de som har skulder att driva in, verkligen ska få betalt. Oavsett om man själv ser att det egna företaget inte kan betala sina skulder – det kan ju bero på att intäkterna inte kommer in som man har tänkt, eller att något annat har hänt i företaget som gör att intäkterna uteblir, så kan man alltid behöva råd som är guld värda.

Ta kontakt med en jurist som kan ge förslag och råd om hur man kan agera för företagets bästa. Läs mer om konkurser här.

16 Feb 2020