Så gick fastighetsförvaltning från fastighetsfokus till kundfokus

Det som idag benämns som fastighetsförvaltning är inte alls samma sak som vad som benämndes som fastighetsförvaltning under 50- och 60-talet. Självklart har utvecklingen gått framåt gällande byggnadsteknik och underhåll men det är inte på denna punkt som den stora skillnaden går att hitta.

Då var fastighetsförvaltning näst intill enbart skötsel av den fysiska fastigheten. Det skulle lite grovt gå att jämföra med dagens fastighetsskötsel. Idag består förvaltningen av ett betydligt bredare utbud. För att se vad ”Fastighetsförvaltning” är idag utgår denna text från ett flertal bolag inom fastighetsförvaltning i Stockholm och de tjänster de erbjuder. Detta både för att det är Sveriges största stad och för att utvecklingen inom bostadssektorn har rusat snabbare framåt i Stockholm än stora delar av Sverige. En utveckling som därmed även återspeglar sig i hur fastighetsförvaltningen har ändrat sina tjänster.

Traditionell förvaltning – Med ”Traditionell förvaltning” menas service och underhåll av fastigheten. Det som alltså även kallas för Fastighetsskötsel. Företagen har sitt fokus på att hålla fastigheten i gott skick så att kunden ”fastighetsägaren” kan erbjuda sina gäster ett trevligt boende.

Detta var, som tidigare nämnts, den viktigaste tjänsten inom förvaltning förr i tiden. Vill man hitta ett företag som enbart erbjuder denna tjänst i Stockholm får man leta relativt länge och vända sig till de allra minsta företagen. Det är betydligt vanligare att man erbjuder ett flertal andra tjänster även om detta kan vara en ”bas” i utbudet.

Förvaltningsplan/Riksinventering – Många bostadsrättsföreningar väljer att själva sköta den tekniska förvaltningen av bostäderna. Däremot vill man ha hjälp med planering av detta genom exempelvis en underhållsplan. Det är en plan som tydligt visar när olika investeringar förväntas genomföras. Till viss del kan en riskinventering ligga till grund för detta. En grundlig undersökning av fastigheterna utifrån risken att det behöver genomföras renoveringar.

Ekonomisk förvaltning – Med ekonomisk förvaltning menas att förvaltningsföretaget har fokus på att skapa ett ekonomiskt mervärde på fastigheterna. Detta kan därmed tydligt skiljas mot att tidigare enbart ”förvalta fastigheterna utifrån den resurs som ges”.

Utbudet är alltså betydligt bredare idag och ett av de Stockholmsbaserade förvaltningsföretagen sammanfattar sina tjänster på sin hemsida med ”Löser allt ni inte vill eller kan göra”. Det speglar tydligt hur dagens fastighetsförvaltare arbetar. Genom samarbeten med ett stort antal företag kan de erbjuda tjänster som på ett eller annat sätt underlättar arbetet för fastighetsägaren.

Utveckling mot kunddriven förvaltning

Det som är tydligt är att fokus har förändrats över tid. En fastighetsförvaltare hade tidigare fokus på fastigheten. Inte helt oväntat har tjänsten fått namnet från denna tjänst. Men idag är dessa företag betydligt mer kundfokuserade.  Det handlar om att öka värdet för de som bor i fastigheten på olika sätt. Självklart krävs det underhåll och service av bostaden men även på ett sätt som möter kundens behov. Därmed kan man säga att förvaltarna gått från fastighetsfokus till kundfokus.

Detta gäller även om man ser på de tjänster som förvaltarna erbjuder fastighetsbolagen. Ett stort antal av de större företagen erbjuder ”totalservice”. Det menas att man erbjuder ett färdigt paket med ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Utöver det är inte ovanligt med ett flertal tjänster som underlättar för fastighetsägaren att renodla sin verksamhet.

22 Feb 2017