Så kan ditt företag rekrytera säljare

säljare, kontor

Inom vissa branscher står och faller företagen med duktiga säljare. Det är därmed oerhört viktigt att kunna rekrytera duktiga säljare som passar in i organisationen på ett bra sätt. Gå via arbetsförmedlingen, via rekryteringsföretag eller andra vägar?

Finns behovet av att rekrytera säljare finns flera alternativ. Ett är att anmäla till arbetsförmedlingen att behovet finns samt där lägga upp en annons som specificerar vilken utbildning eller erfarenhet som eftersträvas. Det är däremot ett ganska tidsödande jobb att både utforma annonsen, lägga upp den och sedan hantera alla de ansökningar som kommer in.

Många företag väljer istället att köpa tjänsten via rekryteringsföretag. Här finns det minst två olika alternativ. Det ena är ”uthyrningsföretagen”. Behöver ert företag rekrytera fler säljare kan dessa uthyrningsföretag anlitas varpå man får inhyrd personal under en begränsad tid. Det är betydligt dyrare än att ha en person anställd men samtidigt är det betydligt mer flexibelt. Det går att beställa denna extrapersonal under några veckor eller några månader. Dessutom kan man under denna tid känna av och avgöra om personen borde rekryteras eller inte efter denna period.

Specialiserade företag ett intressant alternativ

Det andra alternativet är företag som specialiserat sig enbart på rekrytering. Det är därmed de som skriver annonsen, tar emot ansökningar och genomför arbetsintervjuer. I det fall de får fram ett par intressanta personer efter dessa moment kvarstår sedan bara för företaget som beställt denna rekrytering att ha intervju med de som nu är kvar i processen.

Här ligger fördelen i att dessa företag har mycket stort kontaktnät och kan därmed även handplocka personer som redan har andra jobb och som inte primärt söker nya jobb. Dessutom har de specialkompetens inom intervjuteknik och kan därmed tydligare avgöra vem som passar för tjänsten. Ännu en fördel är betalningsmodellen. Det finns exempelvis rekryteringsföretag som enbart tar betalt om de hittar en person som passar för tjänsten. Det blir därmed en lite högre avgift men många företagare kan nog skriva under på att de är beredda att betala lite mer om de vet att de verkligen får en person som passar för tjänsten. Dessutom behöver de inte bry sig förrän i slutet av rekryteringsprocessen.

Lokala annonser kan vara effektivt

Självklart finns det även ytterligare vägar för företag som vill rekrytera flera säljare. Man kan exempelvis annonsera i lokaltidningen eller i de lokaler man har verksamheten inom. Enbart genom att sprida budskapet om att företaget är i behov av fler säljare bland redan anställda kan de tipsa vänner om behovet.

15 Mar 2019