Så kan företaget prioritera ärenden

Är det många ärenden som ska hanteras och alla ärenden skriker lika högt och mycket "NU"? Då kan det till sist bli övermäktigt vilka ärenden man ska börja med. Som ansvarig för att möta alla frågor, ringa upp, skriva till eller bara vara närvarande hos den som har ärenden kan man till sist splittras mellan de olika ärendena. Då är det bättre att skaffa sig ett system som hjälper en med detta.

Det finns ju troligen de som har haft det på liknande sätt innan man själv hamnade i kläm mellan dem som behöver hjälp på en gång och dem som faktiskt kan vänta och där det inte är lika viktigt att de får hjälp eller hantering på en gång. Här finns det några olika ärendehanteringsystem som är bättre eller sämre än andra. Det viktiga är ju att man får det slags system som passar det egna företaget. Det finns olika system som är mer anpassade för ekonomiska ärenden, e-post-hantering och vårdfrågor. Det blir då upp till var och en att välja det slags ärendehanteringsystem som passar den egna verksamheten bäst.

Så kan ett ärendehanteringssystem fungera

Ett anpassat ärendehanteringssystem ska kunna prioritera bland de olika ärendena som man själv lägger in i systemet. Då fungerar systemet och prioriterar de ärenden som är viktigast och som ska hanteras före de andra, med hjälp av en robot som lägger alla ärenden i ett köordning. Utifrån vissa kriterier så bildas då en kö av ärenden som dyker upp i användarnas flöde när det är viktigt att de åtgärdas. Det kan handla om att prioritera värdefulla kunder och sådana som har betalat stora summor. De som inte har betalat så mycket kommer sist eller långt ner i listan. Ärendehanteringssystemet kan också göra påminnelser om vilka åtgärder som är viktiga, dwet kan mäta tiden som det tar att utföra vissa åtgärder. Det kan ge rapporter och exportera data till excel-ark så att användaren snabbt ser resultatet där. Man kan lägga in rapporter av olika slag i systemet.

Ett ärendehanteringssystem minskar tiden för kunder

För kunderna som inte känner till hur det fungerar i företaget kan ett ärendehanteringssystem korta ner väntetiderna. De vet inte vilka kunder som har hamnat före dem i kön för hanteringarna, och de vet inte vilka som ligger bakom dem i kön och de ska heller inte veta det. Det enda som kunderna ska märka är att servicen och tiden är rätt prioriterad och att de får svar på sina frågor. Här kan du läsa mer om ärendehanteringssystem på: https://www.ärendehanteringssystem.nu

6 Jan 2020