Så lyckas du med ditt projekt

Ett projekt kan egentligen handla om nästan vad som helst. Till exempel kan det vara att göra en badrumsrenovering eller att sanda bostadsrättsföreningens gångvägar – nästan vad som helst, alltså. För att lyckas med ett projekt på bästa sätt krävs bra projektverktyg samt en förståelse vad ett projekt egentligen innebär. Vad är det egentligen som alla projekt har gemensamt? Det, och lite mer, benar vi ut i den här texten.

De fem stegen

Många väljer att dela upp ett projekt i fem steg. Genom att känna till dessa kan du enklare planera det som du ska göra.

  1. Initiativ. Ett initiativ krävs för att projektet ska kunna påbörjas. Utan det kan inte steg två, eller något annat steg för den delen, inledas. Det kan antingen komma som en idé från dig själv, eller att du till exempel har fått uppgiften från en chef att ha hand om ett projekt på jobbet.
  2. Planering. Planering är oerhört viktigt för att projektet ska kunna fullföljas på ett bra sätt. Här bör man ha rimliga tids- och delmål för att jobba på bästa möjliga vis.
  3. Verkställande. Att faktiskt göra jobbet och verkställa planeringen som gjorts i ett tidigare skede.
  4. Bevaka processen. Medan jobbet utförs bör man kontinuerligt göra små utvärderingar av hur det går. Om planeringen var god och planen följs till punkt och pricka bör det inte innebära större problem. Men det kan innebära att man får frångå planen något för ett praktiskt problem som oväntat dykt upp på vägen, till exempel.
  5. Avslut. Avsluta projektet, förhoppningsvis med goda resultat.

Bra projektverktyg kan hjälpa dig på vägen

Det finns idag mängder av olika projektverktyg som kan användas för att sätta mål och för att hålla koll på processen. En del är gratis och kan användas i webbläsaren, medan andra är lite dyrare. Så vad bör egentligen ett bra projektverktyg ha? Givetvis är det subjektivt, men många anser att det bör innehålla bland annat det här:

  • Möjligheten till en god överskådlig bild av samtliga projekt (givet att man faktiskt har flera projekt).
  • Kunna hantera uppgifter och underuppgifter på ett bra sätt.
  • Att det finns en kommentars- eller chattfunktion inför varje uppgift. Arbetar man i ett stort projekt med många involverade kan det här vara värt guld.
  • Kunna göra projektmallar. Har man många projekt är det tidsödande att sitta och skapa nya projekt för jämnan. Kan tiden för varje skapat projekt reduceras kan det vara värt en hel del i form av sparad tid.
  • Att layouten är snygg och intuitiv.
21 Nov 2017