Så skapar du effektiva team

Enligt Shakespeare sade den slagna mannen Gloucester vid slaget vid Voworth Field: en häst, en häst, ett kungarike för en häst. Meningen är väl den att utan en häst kan en människa inte röra sig, är lika försvarslös som ett kungarike utan sin ledare. En häst är här viktigare än hela kungariket, för utan hästen ingen funktion och ensam riddare är bara en vanlig man men med en utomordentligt tung utstyrsel, klumpig nog att knappt kunna springa. Utan hästen är han ingenting. Så är det ibland. En ledare utan en grupp att leda är ju ingen ledare. Och en grupp utan ledare blir till ingenting, det blir ett kafferep på sin höjd.

En grupp med rätt ledare kan nå vad som helst

Men en grupp med en duktig ledare kan egentligen åstadkomma vad som helst, till och med bygga en raket som ner ända fram till mars, månen eller någon annan planet. Med en grupp med rätt ledare kan man bli ett framgångsrikt företag som skapar välfärd och vinst för många människor. Så hur kommer man dit? Hur skapar man en grupp med människor som utgör ett effektivt team? Hur gör man för att skapa effektiva team?

  • Dels måste man känna sig själv för att kunna leda andra. Känner man inte till sig själv och hur vi människor fungerar blir det så gott som omöjligt att leda andra.
  • Vad händer i en grupp? Vad finns det för dynamik i en grupp? Hur kan man ta fram det bästa i gruppen? Sådan kunskap är mycket viktig att ha.
  • Vad kan hända som är negativt i en grupp och hur kan man vända det till något som är bra?

Summa summarum innebär detta att:

  • en ledare måste arbeta med sig själv för att utvecklas och bli en bättre ledare – här gäller det att ha grundläggande kunskaper om beteenden, kommunikationer och viss mån psykologi.
  • en ledare måste arbeta med organisationen så att den blir bättre och fungerar som den ska - hur fungerar administrationen? Finns det personal som kan få en organisation att fungera bättre och på ett smidigt sätt?
  • en ledare måste arbeta med sin grupp som hen ska leda – en ledare kan leda en grupp, vilket inte alltid är lätt. Här entusiasm och vision viktigt.
  • gruppen måste vara villig att förändras och ändra sitt beteende – rätt medarbetare är guld värda. Det vet alla som arbetar med ledarskap.
  • gruppen måste arbeta med sin gruppdynamik och tänka och agera på bättre sätt – detta kan man omöjilgt kunna på egen hand. Då är det bättre ta in konstuler som kan hjälpa en med detta.
23 Jun 2019