Så startar du enkelt ditt bolag på Cypern och sparar pengar på skatt!

Att starta ett företag på Cypern kan vara en smart lösning för dem som vill minska sin skattebörda och samtidigt ha tillgång till en stabil och tillväxtorienterad marknad. I den här artikeln kommer vi att ge dig en guide till hur du enkelt kan starta ett bolag på Cypern och dra nytta av dess skattelättnader och fördelar.

Varför starta ett företag på Cypern?

Cypern har en attraktiv företagsmiljö som har lockat till sig många utländska investerare. Landet har ett fördelaktigt skattesystem, en stabil ekonomi och är en del av EU vilket ger enkel tillgång till en stor marknad. Dessutom har Cypern avtal med många andra länder som förhindrar dubbelbeskattning, vilket innebär att företag kan dra nytta av internationella affärsmöjligheter utan att behöva betala skatt två gånger.

Steg för att starta ett företag på Cypern:

  • Välj en lämplig företagsstruktur: Innan du startar ditt företag på Cypern måste du välja en lämplig företagsstruktur. De vanligaste företagsstrukturena på Cypern är en privat begränsad ansvarsföretag (Ltd) och ett aktiebolag (PLC).
  • Registrera ditt företagsnamn: Efter att ha valt en lämplig företagsstruktur måste du registrera ditt företagsnamn. Namnet måste vara unikt och godkänt av Cyperns registermyndighet.
  • Skapa ditt företagsregistreringsdokument: Nästa steg är att skapa ditt företagsregistreringsdokument som ska innehålla alla nödvändiga uppgifter om ditt företag, inklusive dess syfte, adress, ledning och aktieägare.
  • Öppna ett bankkonto: För att starta ditt företag på Cypern måste du öppna ett bankkonto i landet. Detta är viktigt för att kunna genomföra affärstransaktioner och hantera företagets finansiella aktiviteter.
  • Få ditt företagsregistreringsdokument bekräftat: När du har skapat ditt företagsregistreringsdokument och öppnat ett bankkonto måste du få dokumentet bekräftat av Cyperns registermyndighet. Detta gör det officiellt att ditt företag är registrerat och verksamt.
  • Ansök om skattenummer och momsregistrering: Slutligen måste du ansöka om ett skattenummer och momsregistrering hos Cyperns skattemyndighet. Detta krävs för att ditt företag ska kunna betala skatt och hantera moms i landet.

Skattelättnader för företag på Cypern

Cypern har ett fördelaktigt skattesystem som erbjuder många skattelättnader för företag. En av de största fördelarna är en företagsvinstskatt på endast 12,5%, vilket är en av de lägsta i EU. Dessutom har Cypern en nollprocentig företagsvinstskatt på vinst som genereras av utländska dotterbolag och intäkter från immateriella tillgångar såsom licensavgifter för patent, varumärken och upphovsrätt.

Företag på Cypern har också fördelen av en skattefri zon som ger skattelättnader för företag som är verksamma inom vissa sektorer, inklusive turism, transport och forskning och utveckling. Dessutom är det möjligt för företag att ansöka om dubbelbeskattningsavtal som skyddar företag mot att betala skatt på samma inkomster i två olika länder.

Läs mer om att starta företag på Cypern här: https://www.startabolagcypern.se.

8 May 2023