Sälj mer – med rätt säljutbildning

Att jobba som säljare idag handlar inte primärt om att sälja – utan att coacha och vägleda. Kunder som träffar personer de upplever vara ”säljiga” kommer snart backa och inte genomföra något köp Konsumenterna ser snabbt igenom ett säljande argument och vill hellre bli vägledda till rätt produkt vid rätt tillfälle och rätt pris. Men hur möter man kunden för att ge den hjälpen? Det är till stor del detta som dagens säljkurser handlar.

Börja med allmän säljutbildning

Har du aldrig gått en säljutbildning förr kan en grundläggande kurs vara ett bra första steg. Bland annat brukar man lära sig att kartlägga kundens behov för att därmed möta med korrekt produkt. Men kunskap krävs även hur ett köpbeslut tas och när man som säljare kan behöva hjälpa kunden att ta vissa beslut och känna sig trygg i det.

De allmänna säljutbildningarna har inte fokus på någon specifik bransch utan snarare bemötande, beteende och vad man som säljare överlag bör tänka på och utgå ifrån. Däremot kan det självklart skilja stort mellan om man är säljare av konsumtionsvaror som ex. livsmedel eller om det handlar om att sälja ett hus eller en tjänst.

Fördjupa dig inom din bransch

Anser du att du har de grundläggande kunskaperna inom sälj kan du gå på nästa steg som är säljutbildningar anpassade helt mot den bransch du är verksam inom. Här lägger man mer fokus på produkter och tjänster inom branschen och hur dessa kan möta kundernas olika behov.

Flera utbildningsföretag bygger sin utbildning utifrån en basutbildning och sedan smalare utbildningar inom vissa områden. Det kan exempelvis handla om allt från ”Effektiv mötesbokning” till ”Optimera avsluten”. En utbildning behöver alltså inte ens ha fokus på hela köpprocessen utan kan vara inriktad på en mindre del (inledning, avslut osv).

Kundtjänst

Många skiljer på säljare och personal i kundtjänst. Men det är förlegat sätt att se på försäljning då kundtjänst minst sagt även är säljare. De kan behålla en kund som tänkt säga upp sitt abonnemang, skapa merförsäljning hos kunder som ”bara” tänkt köpa några få produkter osv.

Av den anledning är även säljutbildningar vanliga som vänder sig mot personer som jobbar i kundtjänst. Den person som sitter i kundtjänst är ofta personen som hjälper kunden genom den ”digitala resan” från intresse till köp. Här gäller det helt enkelt att tydligt kunna skilja på när försäljning, vägledning eller bara information efterfrågas.

Vill du öka försäljningen kan en säljutbildning vara lösningen. Vilken utbildning som däremot passar bäst beror helt på vad som säljs, vilka som är kunderna och vad målet är med utbildningen.

4 Feb 2019