Sälja företaget - ett sätt att skapa tillväxt?

Mergers and acquisitions – företagsförvärv – kan vara en väg till framgång både för köparen och säljaren. En rådgivare visar vägen.

Det kan låta som ett märkligt koncept, det som nämns i rubriken. Kan man verkligen vinna på att låta sitt företag bli uppköpt av ett annat företag, och framför allt, kan man få det att växa? Är det inte snarare så att företaget ”äts upp” av det större och blir en anonym del i ett större sammanhang?

Till att börja med kan det vara bra att konstatera att det finns många olika typer av företagsförvärv och det är långt ifrån alla som blir till gagn för det företag som köps upp. Ett företagsförvärv kan vara allt från en fredlig sammanslagning av två jämnstora företag till en ren och skär hostile takeover, som sker mot det säljande företagets vilja. Men det kan också vara något som gör att företaget får möjlighet att växa och nå sina mål.

Affärsmän skakar hand på möte

När kan det vara en lyckad idé att sälja företaget?

Om man vill ha möjlighet att driva vidare sitt företag efter eget huvud så långt det är möjligt, men få större ekonomiska muskler, kan det det vara en idé att sälja sitt företag enligt konceptet private equity. Private equity innebär att ett investmentbolag köper upp ett företag som man tror har stor potential att växa och göra vinster. För uppköparen blir köpet en investering eftersom man får tillbaka pengarna om företaget går bra. För företagaren blir det ett sätt att utveckla sitt livsverk mot de mål man satt upp.

Att sälja sitt företag är alltså inte den bästa idén om man bara driver företaget för att tjäna pengar. När man säljer företaget övergår även företagets vinster till de nya ägarna, och själv får man nöja sig med en lön. Men om man har andra drivkrafter, som en passion eller en idé som man till varje pris vill förverkliga, då kan en företagsförsäljning vara rätt väg att gå.

Ta hjälp av en extern rådgivare för att sälja företaget

När man vill sälja sitt företag gäller det inte gå för fort fram. En försäljning bör planeras noga och i så långt det är möjligt hållas hemlig innan något är klart. Under tiden man planerar sin försäljningsstrategi är det en god idé att trimma företaget och göra det så attraktivt som möjligt, genom att försöka dra ner på onödiga kostnader och göra en lista över det som talar för företaget, som potentiella kunder, framtida produktutveckling och så vidare.

I den här processen är det mycket bra att ha med sig en rådgivare inom mergers and acquisitions, som kan hjälpa till med att lägga upp en försäljningsstrategi, leta efter potentiella köpare och även förhandla med dessa för företagets räkning. Man kan se en sådan rådgivare som en sorts mäklare som hjälper till med att sälja företaget, ungefär som när man säljer en bostadsrätt. En rådgivare hjälper dig på samma sätt att få högsta möjliga pris för det du vill sälja.

6 Dec 2019