Siktar du på att bli ledare?

Planerar du att gå en ledarskapsutbildning? En ledarskapsutbildning kan göra oerhört mycket för hur du lyckas som ledare på en högre position i företaget. Samtidigt finns saker som du kommer att lära dig under arbetets gång, som inte lärs ut på seminarier eller kurser. I den här texten listar vi en del tips som höga chefer, runt på storföretag över hela världen, har delat med sig av.

Träna på att göra en bra pitch

Som VD är det möjligt att kunderna inte alltid direkt kommer och knackar på dörren. Att kunna göra en bra pitch och presentation av en idé eller en produkt är en viktig egenskap hos en hög chef. Viktigt är att på kort tid och på ett pedagogiskt vis kunna engagera utomstående i företagets produkter eller affärsmodell.

Att kunna göra en bra pitch är inget som kommer helt naturligt (åtminstone inte för många). Det här är något som de flesta behöver träna ordentligt på för att kunna frodas som en chef på en högre position. För de allra flesta är det inte så enkelt som det låter.

Gå en ledarskapsutbildning

Som nämnt i inledningen kan en ledarskapsutbildning ge dig ovärderlig kunskap som du kan använda dig av vid senare tillfällen. Det finns en rad olika inriktningar som programmen erbjuder. Till exempel kan du specialisera dig mot konflikthantering eller mot projektledning. Vilken inriktning på ledarskapsutbildningen som passar dig bäst vet bara du. Det bör stämma överens med hur ni arbetar och vad du har för mål senare i karriären. Kanske siktar du mot att bli styrelseordförande? I sådana fall lämpar sig säkert en ledarskapsutbildning med inriktning mot styrelsearbete mycket bra.

Många väljer att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm där utbudet är stort (förutsatt att man bor relativt nära), medan andra väljer att göra det på distans. Fördelen med att göra det på distans är att du inte begränsas rent geografiskt och kan välja de kurser som finns valbara – oaktat om du bor i en storstad (Stockholm, Göteborg t.ex.) eller ute på glesbygden. Det enda du behöver är ju dator och internet, vilket finns ute på landsbygden såväl som i storstäder som Stockholm och Göteborg.

Ta kritik på rätt sätt

Många chefer kan vittna om mer och mer kritik ju högre upp på stegen du klättrar. Det gäller att kunna hantera kritiken utan att ta det personligt. Först och främst bör man kunna skilja på konstruktiv kritik och kritik som är svårt att göra någonting produktivt av.

Kan man sålla ut den kritiken som faktiskt är värd något finns stora möjligheter att förbättra sitt ledarskap, sina företagsrutiner eller annat som påverkar personalen på företaget. Avfärda inte samtlig kritik som gnäll eller intetsägande klagomål. Genom att ta dem på allvar har du genuint goda möjligheter att förbättra verksamheten.

Lär dig att säga nej

Det här gäller samtliga på ett företag – inte bara cheferna. Medan det för en lägre anställd kan handla om att inte ta på sig kollegans pappersarbete, kan det för en chef handla om att hårfint avskilja vilka möjligheter som faktiskt får företaget att växa och vilka som endast är distraktioner.

9 Apr 2020