Sjukdagar kostar mycket pengar

En arbetsplats ska vara en miljö där alla trivs och där det inte finns någon risk för skada. Det är upp till en arbetsgivare att se till att de anställda mår bra, att ingen mobbning eller trakasserier förekommer samt att hjälpmedel och verktyg finns så att de anställda inte tar skada - direkt eller på sikt - av att utföra det arbete de är anställda för. Hygienen är en annan faktor att ta hänsyn till.

Om man arbetar i en ren och hygienisk miljö så presterar man också bättre som en följd av att man dels trivs bättre och dels också som en följd av att man inte blir sjuk. Det senare hänger ihop och är en fråga för alla arbetsgivare att ta på allvar: bättre städning innebär som regel färre sjukdagar. Sjukdagar som i sin tur kostar väldigt mycket pengar, som hämmar produktionen och som leder till sämre tillväxt.

Nu är det dock inte sjukdagar och sjukfrånvaro enbart en fråga för hygien och städning. Folk blir sjuka - så enkelt är det. Men, många av dessa sjukdagar går också att förebygga. Något som i sin tur leder till stora besparingar för dig som företagare.

En mobil tandläkare och friskvård

Vi tänkte ge några tips på hur du kan göra för att skapa en friskare miljö på din arbetsplats och få dina anställda att bli mindre benägna att bli sjuka. Vissa tips är lite utanför boxen, vissa är fullt genomförbara direkt och en del kan passa bättre på vissa arbetsplatser än på andra. Låt oss börja med ett tips som ligger utanför den normala tankegången:

  • Tandläkare: Munhälsa och friska tänder leder till ett sunt liv i övrigt. Något som många inte är medvetna om är att undermålig munhälsa kan leda till värre sjukdomar - diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Tyvärr väljer många bort ett besök hos en tandläkare idag och det är något som kan komma att straffa sig - både rent hälsomässigt och rent ekonomiskt. Det senare blir ofta en kontraproduktiv handling. Man ställer in ett besök hos en tandläkare då man anser att kostnaden är för hög och då problemen blir akuta så tvingas man besöka en akuttandläkare - till en högre kostnad. Många företag har tagit fasta på detta och låter en tandläkare komma till företaget. Det som sker är enkla, rutinundersökningar av de anställdas tandstatus. Det kostar lite pengar, men det är ofta värt det. Genom att en tandläkare kan vara flexibel och mobil på det här sättet så kan också priset pressas ned ganska rejält. Hör hur dina anställda ställer sig till att betala för denna typ av tjänst. Läs mer om tandvård hos Solna Dental.
  • Friskvård och bidrag: Träning och motion leder till välmående. Det är bevisat och det ska man också uppmuntra som arbetsgivare. Det du idag ger i friskvårdspeng bör ökas - det säger vi nästan oavsett (många är på tok för snåla). Den där obligatoriska tusenlappen du avsätter till varje anställd täcker knappt tre månader på ett gym. Se till att ta i lite mer. Du tjänar på det i längden; inte nog med att de anställda mår bättre genom att de sköter sin kropp och själ - du kommer dessutom att framstå som en synnerligen generös arbetsgivare. Vem vill inte göra det?
  • Informera. Försök att påvisa sambandet mellan kost, motion och hälsa för dina anställda. Det behöver inte handla om att du anlitar någon som kommer med en pekpinne och visar vad man ska göra och vad man ska undvika. Gör det till en rolig grej. Boka in exempelvis en kurs i matlagning och där alla får lära sig nya, spännande och nyttiga recept som är enkla att laga.
29 Aug 2018