Skapa en ny butiksmiljö med ett undertak

För att sälja mer satsar många butiker på att pressa priset och genomföra speciella kampanjer. Andra specialiserar sig på ett ovanligt brett utbud för att möta så många kunders behov som möjligt. Att pris och utbud är avgörande för en butiks försäljning är tydligt. Men butiksmiljön spelar minst lika stor roll. Inom vissa branscher är butiksmiljön det som helt avgör om kunden ens kommer in i butiken eller inte.

Även om kunden inte direkt lägger märke till undertaket så är det en av de saker som påverkar helhetskänslan. Till viss del kan man säga att kunden inte märker av undertaket – förrän det inte finns.

Bättre ljudmiljö

Forskning pekar på att olika slags musik påverkar människor på olika sätt i butiker. Men att musik gör skillnad håller de flesta med om. Det är därför som inte minst modebutiker och inredningsbutiker har valda musiklistor som på lagom ljudnivå sprids över lokalen. Musik som, enligt forskningen, gör att besökarna stannar längre i butiken.

Detta är ännu tydligare på caféer. De som går på café köper inte bara en kaffe – de köper en lugn stund, en upplevelse. Här är det extremt viktigt att skapa den känsla som besökaren är ute efter. En paus från den puls som annars hittas i stadskärnan.

Men det handlar inte bara om vilken musik som spelas utan även om hur besökaren upplever ljudnivån generellt. Är det varma eller kalla ljud? Kan man stå och prata utan att det hörs av de som står en bit bort?

Detta är något man bör fundera över när undertaket monteras. En del tak är nämligen ljudabsorberande vilket skapar en helt annan akustik rummet.

Estetik

Ett undertak har flera funktioner. Mot besökarna handlar det främst om att skapa bättre ljudmiljö och snyggare helhetsbild. Många butiker väljer att montera undertak som döljer fula installationer.

Genom att jobba med punktbelysning i butiken skapas förutsättningar att lyfta fram enskilda produkter på ett tydligt sätt mot besökarna. Men att dra sladden från varje enhet till ett vägguttag i närheten är inte praktiskt genomförbart. De flesta butiker jobbar med kabelkanaler i taket som därmed gör det enkelt att sätta installationer nästan var som helst i butiken. Det är praktiskt – men knappast estetiskt. Dessa kabelkanaler kan döljas med undertaket i likhet andra konstruktioner.

Med undertak skapas alltså förutsättningar för en bättre butiksmiljö. Men tänk över funktion, estetik och behov innan taket väljs. Utbudet är stort vilket speglar att behovet är så individuellt mellan olika butiker.

11 Feb 2017