Skapa tillväxt med teambuilding

När det kommer till framgång för ett företag, brukar man syna siffrorna. Siffror om vinst, tillväxt och konkurrensfördelar gentemot andra inom samma bransch. Om man till exempel ett år, får lägre vinst och lägre tillväxt är det inte lika illa, om alla i samma bransch också får det. Däremot är det riktigt illa om man som företag är det enda som upplever både sämre vinst och sämre tillväxt. Så allt är relativt.

Upplever man det en säsong, är det kanske inte så farligt (beroende på inom vilken bransch man arbetar , är det inom turistnäring som är extremt säsongsbundet är det riktigt illa) men är det så att man ser en tillbakagång under längre tid, bör man sätta sig ner och analysera läget; vilka faktorer är det som inverkar? Vad bör man göra annorlunda? Vilken del i företaget behöver man ändra på? Många ser ganska kortsiktigt och avskedar personal när det viker neråt (Ericsson), andra tänker mer långsiktigt och tar till andra åtgärder. I vilket fall, är det oavsett bransch och företag, illa om man får en tillbakagång i vinst och tillväxt. Det är alltid läge att se över vad man kan förbättra.

 

Har man ett tjänsteföretag, är personalen företagets viktigaste tillgång. Är det tjänster som man säljer är det viktigt att personalen presterar så bra som möjligt. I ett företag där verksamheten är beroende av att alla fungerar som de ska, är samarbetet och interaktionen mellan människorna viktigast. Behöver den förbättrats? Vad kan man göra?

Allra värst är det om det råder någon sorts konflikt mellan dem som ska samarbeta. Särskilt om den dominerar gruppen och påverkar arbetet. Det kan krävas många och svåra förhandlingar. Lättast är det ju om de inte alls kommer, vilket är nästan omöjligt. I alla grupper där det finns människor, uppstår det förr eller senare konflikter eftersom vi människor är och tänker olika. Det i sig är på inget sätt negativt, tvärtom. Det är ofta det som driver utvecklingen framåt. Men konflikter kan uppstå, och löser man inte dem kan de blir en bromskloss. Som sagt, det är bäst om de inte uppkommer, utan löses på ett snabbt sätt.

 

Ett sätt att förekomma problem är att påverka personalgruppen på ett positivt sätt. Man kan skapa en vi-känsla, så att alla känner sig stolta att arbeta på företaget. Man kan skapa en vi-och-dom-känsla, ena gruppen. Det kan man uppnå på olika sätt. Man kan åka iväg med hela personalgruppen. På det sättet åstadkommer man en situation när de är mer hänvisade till varandra. De lär känna varandra bättre. Sedan bör man ha aktiviteter som hjälper situationen på traven. Antingen kan man göra roliga saker tillsammans. Att skratta tillsammans skapar många positiva effekter. Människor som skrattar tillsammans, ser varandra som vänner. Skratt frigör endorfiner, och den människa som har bidragit till att frigöra den egna kroppens endorfiner, ser vi positivt på. Vi slappnar av och vågar vara oss själva. 

 

Man göra teambildande aktiviteter. Varför inte dela in dem i grupper och låta dem tävla mot varandra, eller låta var och en tävla och köra go-kart? Eller låta dem spela paintball? Allt det gör att man kommer närmare varandra, låter testosteronet flöda och mäta sig mot varandra under avslappnade former. Äta tillsammans gör mycket för gruppen, dricka tillsammans är att ta steget vidare. Varför inte göra en pubrunda tillsammans efteråt? Läs mer om var man köra fem kamp, spela paintball och go kart: stockholmpaintball.se.

2 Mar 2018