Skärmar som underlättar marknadsföring

De företag som tar till vara de nya tekniska lösningarna har ett försprång. För dem är det viktigt att känna till vad tekniken kan bidra med som underlättar i presentationer, säljredskap och förmedling av reklam. Det är inte alla företag som har särskilt stora behov av datorskärmar i jätteformat eller projektorer, däremot kan de ha behov av den typen av utrustningar endast då och då. Oftast uppstår behoven vid mässor, konferenser och event.

Då kan det vara bra att kunna hyra den utrustningen istället för att handla in den dyra utrustningen som sedan bara står och dammar. Dessutom efter något år, har utrustningen ändå blivit gammal och omodern, och när det kommer till marknadsföringen – vem vill stå med omodern utrustning när man vill marknadsföra sig som företaget som är up-to-date? Har man då en omodern och ful utrustning skapar den ingen tilltro eller förtroende för påståendet att företaget skulle vara så up-to-date.

Ska ni marknadsföra er på mässor?

Ska man synas, måste man ha stora skärmar som fångar besökarnas intresse. På event och mässor är det redan andra som har den senaste utrustningen. Den som gapar mest, hörs mest, är logiken bakom marknadsföringen där man måste visa att man finns och skriker högst. Vill man då visa att företaget är ett bolag som går framåt måste man bevisa det när det kommer till tekniken också. Att då komma med omodern utrustning blir motsägelsefulla budskap.

Arbetar man då med att visa upp sina produkter behöver man både kamera, skärm och ljudutrustning som kan visa vad eller hur man gör. Säg att ni säljer knivar. Då vill man visa med hjälp av en visningfilm, hur man kan använda er knivar. Hur de skär, vilka funktioner de har, hur vassa de är och så vidare. Antingen har man någon på plats som kan demonstrera knivarnas förträfflighet, till exempel på en scen. Då måste man ha utrustning som både filmar demonstrationen och visar den på storskärm, och ljudutrustning som tar upp vad den som demonstrera säger och gör. Eller såg har man en förinspelad film som man visar på stor skärm.

I Stockholm finns flera medieföretag

Arbetar du i Stockholm kan du antingen köpa eller hyra projektor till exempel. Det finns ett 50-tal företag där du antingen kan köpa eller hyra projektor som du kan behöva vid marknadsföring och event. Du kan till exempel googla hyra projektor Stockholm, så hittar du alltid något sådant företag som du kan ta kontakt med och som kan hjälpa dig med en digital skärm  som du kan använda. Som sagt behöver man itnte alltid köpa den utrustningen, utan hyra den. På det sättet behöver du inte ha det utrymmet för förvaring av utrustning, utan kör tillbaka den när du är klar.

27 May 2018