Skurmaskin – Blir det billigare eller inte?

Företag som utför städning av sina egna lokaler måste avgöra om de anställda gemensamt ska städa dessa lokaler eller om en person ska anställas som städare. Utöver det behöver man även avgöra om städningen ska ske manuellt eller med maskiner.

Med exempelvis en skurmaskin går det betydligt snabbare att skura och därmed hinner städpersonalen mer varje dag. Men samtidigt så är det en stor investering. En fråga som därmed flera företag ställer sig är om det är billigare att köpa en skurmaskin eller om manuell städning ska ske.

Det man får räkna med i detta fall är att städpersonalen enbart är anställd de timmar som städning pågår. Med andra ord att om städningen förkortas i tid med 2 timmar så kommer det minska utgifterna för företaget med en summa som en städare kostar för 2 timmar.

Exempel:

En städare får i lön 125kr i timmen. Detta innebär för företaget en total kostnad på ungefär 200kr per timme med arbetsgivaravgifter m.m. Det första man behöver göra är alltså att räkna ut hur mycket städpersonalen kostar per timme.

Andra steget är att avgöra hur många timmar man skulle kunna förkorta städningen med hjälp av en skurmaskin. Är det en stor yta kan lätt några timmar sparas per dag. I detta fall är det uppenbart att skurmaskinen är ekonomiskt försvarbar att köpa in. Men vad händer om städningen bara tar 30 minuter mindre varje dag?

Om det handlar om en halvtimmes besparing i tid innebär detta en besparing på 2,5 timme per vecka. Med 52 veckor på ett år innebär det en besparing på 130 timmar. Om varje timme kostar företaget 200kr innebär detta en besparing på 26 000 kr.

Kostar skurmaskinen 26 000 kr har man alltså sparat in den på ett år. Detta i alla fall om man enbart tittar på inköpskostnaden. Nu blir det inte helt rättvist då man även får räkna med service av maskinen (om det är större modeller) samt att vissa tillbehör kan behöva bytas ut. Samtidigt så håller en skurmaskin betydligt längre än bara ett enda år.

Därtill kan man lägga till den ergonomiska aspekten. De som städar jobbar med en betydligt bättre ergonomi om de har en skurmaskin än om de ska använda en klassisk mopp. Flera studier visar att ju noggrannare man är med att använda rätt utrustning desto mindre arbetsrelaterade skador uppstår på lång sikt.

Att köpa en skurmaskin är alltså ekonomiskt försvarbart – på lång sikt. Detta utifrån flera aspekter.

20 Sep 2017