Stockholm Vatten- och Avfalls information om bilskrotning

För invånarna i Stockhbilskrotolm finns Stockholmvattenochavfall.se som en informationsportal gällande vatten- och avfallshantering. Här kan man bland annat läsa om var närmaste avfallsstation finns samt hur olika saker ska sorteras. Det är även här som information hittas gällande hur man ska göra med bilar som ska skrotas.

Producentansvar innebär att skrotning sker gratis

Någon skrotningspremie finns inte längre men däremot är det gratis att lämna in skrotbilar hos producenter och vissa återförsäljare. De ska därmed kunna ta hand om det avfall som skapas inom branschen. Detta i likhet med hur producentansvaret gäller för elektronik där man kan lämna tillbaka till återförsäljare av detta.

Informationen kring hanteringen av bilskrot i Stockholm anger däremot att mottagaren kan ta ut en avgift om ”bilen exempelvis saknar motor, växellåda eller katalysator”.

Ett alternativ är att åka till en bilskrot. De flesta tar emot bilarna gratis men om man inte är auktoriserad finns inte kravet att de måste ta emot bilarna gratis. Inom Stockholm finns två bilskrotar som ingår i mottagningssystemet för bilproducenterna. Utöver dessa finns även andra privata alternativ. Enklaste sättet att hitta en bilskrot i närheten är att gå in på Bilretur.se och sedan söka upp en lämplig bilskrot.

Vad kostar det?

Att lämna in en bil på en bilskrot kostar inget så länge de har avtal med bilproducenterna. En privat aktör utan avtal kan i teorin ta ut vilket pris de vill även om det mycket sällan kostar något.

Kan jag tjäna pengar vid skrotning?

Det är vanligt att en bilskrot inte tar ut någon avgift när bilen lämnas in. Men det finns även de som ger en viss ersättning. Det kan exempelvis vara att du som kund får 500 kr för en skrotbil förutsatt att alla väsentliga delar fortfarande finns kvar. Önskar hämtning av en skrotbil får man däremot extremt sällan ersättning.

Kan jag få hämtning?

Ja, inom Stockholm hämtas skrotbilar generellt utan någon kostnad. Om en bilskrot vill ha ersättning för hämtning så kontakta ett par andra och jämför eventuella priser. Ofta finns det minst en skrot som inte tar ut avgift för hämtningen.

Går det att köpa bildelar på skroten?

Även på denna punkt varierar det. Det finns bilskrotar som har ett mycket stort uppbyggt lager och vissa har till och med E-handel. Detta medan andra snarare valt att fokusera på metallåtervinning och återvinning av annat material. Det säljs då till återvinningsföretag vilket gör att privatpersoner inte kan köpa några reservdelar på skroten.

30 Jul 2019