Stort behov av elektriker i storstäder

I de större städerna i Sverige – Stockholm, Göteborg, Malmö och till viss del Uppsala – så märker man för tillfället av en stor bygg-bom. Något som kommer sig att Sveriges befolkning hela tiden ökar och där många söker sig just till dessa städer i jakt på jobb, uppehälle eller av kulturella skäl. Det här medför att det blir absolut nödvändigt att bygga dels bostäder och dels också andra byggnader som kan hjälpa till att möta de behov som en ökad befolkning för med sig.

Särskilt viktig är dock just bostadsfrågan och för att kunna bygga större hus så krävs det hantverkare av alla tänkbara slag. Där man tidigare i Sverige legat lite i en dvala gällande större byggnadsprojekt så ser man i dagsläget alltså en radikal förändring – något som medfört vissa problem. Det är nämligen så att just denna dvala gjort att man tappat en generation av skickliga hantverkare och med detta menar vi att det helt enkelt saknas folk.

Under en period av stiltje i byggbranschen så utbildade sig färre unga människor till yrken som rörde denna bransch och detta ser vi således sviterna av idag. Det råder kortfattat brist på elektriker, på snickare, på plåtslagare och på exempelvis takläggare i Göteborg, Stockholm och Malmö – där behovet, som vi sa, är som störst. En elektriker i Göteborg kan i dagsläget således se sina tjänster som oerhört eftertraktade och detta är även något som ser ut att hålla i sig över en längre tid – både gällande den privata- och den offentliga sektorn.

I den privata sektorn påverkas efterfrågan av den skattereduktion som infördes för några år sedan. Tack vare rot-avdraget så har privatpersoner nämligen – i en större omfattning – haft råd att renovera sina hem och här spelar en elektriker en stor roll; detta då man måste anlita en sådan för att göra sitt hem så säkert som möjligt. I takt med dessa renoveringar med hjälp av rot-avdraget så har elektriker i Stockholm, Göteborg och Malmö – de städer där man använder skattereduktionen som mest – sett en klar ökning av uppdrag.

Då det kommer till den offentliga sektorn så är dock behovet av skickliga hantverkare än mer påtagligt. Bygger man exempelvis större lägenhetshus i Göteborg så kommer ett sådant omfattande arbete att kräva dels elektriker, snickare, rörmokare och takläggare – hela branschen inom byggnads kommer att påverkas positivt. Det krävs dock att fler – yngre människor – fyller på underifrån.

Klen återväxt

Som vi nämnde ovan så har den dåliga återväxten gjort att det idag saknas många hantverkare. Det var – under 90- och början av 2000-talet – helt enkelt inte attraktivt att utbilda sig till exempelvis elektriker då det inte fanns tillräckligt med jobb.

Det här har gjort att väldigt många personer verksamma inom branschen idag närmar sig pensionsåldern och i kombination med den klena återväxten så kan detta på sikt skapa stora problem – speciellt då i de städer där man ser behovet som störst; Malmö, Göteborg och Stockholm är samtliga i behov av skickliga yrkesmän- och kvinnor.

Vi får hoppas att fler yngre människor inser att det finns ljusa framtidsutsikter för ett arbete som elektriker i exempelvis Göteborg.

5 Jun 2017