Svårt att fokusera på kärnverksamheten?

Tid är en bristvara i dagens samhälle. Detta gäller såväl på arbetsplatsen som i det egna hemmet. I många fall så finns det dessutom en väldigt tunn linje dem emellan – fler och fler tar idag med sig sina jobb hem. 

Dessutom så kan man se att fler och fler driver sina företag i egen regi också; man har en- eller några anställa inom ett företag och fokuserar fullt ut på att göra en bra jobb inom den sfär man riktat sig verksamhet mot. 

För många småföretagare så innebär det att man har sitt kontor i det egna hemmet; man har upplåtit ett rum där man sitter och går igenom fakturor, räknar på offerter, gör sin redovisning, betalar löner, stämmer av via årsredovisningar och bokslut samt sköter all annan administration. Ett arbete som kan vara väldigt krävande och som, utan någon helst tvekan, tar mycket tid i anspråk. 

En redovisningsbyrå gör skillnad

För en del så tar detta för mycket tid – något som gör att den ursprungliga verksamheten blir lidande; man tappar fokus, man tappar ork och man tappar lusten då allt arbete får läggas på administration. Här bör man inse sina egna begränsningar och ta professionell hjälp. 

Ser man, exempelvis som snickare i Stockholm, att man inte längre har tid som krävs för att hinna med att åta sig arbeten - trots att det finns kapacitet – så bör man anlita en redovisningsbyrå som sköter allt som har med pappersarbete att göra. En redovisningsbyrå gör stor skillnad i detta, det måste man vara medveten om. 

Ett lite större aktiebolag kan behöva en revisor

Det krävs att man som företag lämnar en årsredovisning som följer god redovisningsed. I många fall så kan man dessutom vara tvungen att anlita en revisor som granskar denna årsredovisning och som via en revision sammanställer hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i företaget. En revisor granskar bokföringen och återger allt detta i en revisionsberättelse som visar huruvida alla ekonomiska fakta är återgivna på ett korrekt sätt. 

För en mindre snickarfirma i Stockholm så kan en revisor te sig lite abstrakt och behöver heller inte vara nödvändigt att anlita. Det finns nämligen några undantag då det kommer till när en revisor måste anlitas för aktiebolag. 

  • Om företaget omsätter mindre än 3 miljoner - netto.

 

  • Har maximalt 1.5 miljoner i balansomsättning

  • Har maximalt tre stycken anställda.

Märk väl: två utav dessa punkter måste uppfyllas– annars behöver man anlita en revisor. Vi skulle dock säga att man i många fall kan tjäna på en revisor även om man, så att säga, inte behöver. Varför? Jo, av den enkla anledningen att det skänker större trovärdighet till hela verksamheten. 

En revisor ger större trovärdighet 

En mindre snickarfirma i Stockholm som har högre ambitioner kan visa kunder, leverantörer och framtida affärspartners att verksamheten håller för granskning: jobbet en revisor gör ska därför inte underskattas. Det visar på seriositet.  Så; som företag bör du definitivt anlita en redovisningsbyrå för att få all din administration skött på ett korrekt sätt och du bör även se till att detta verifieras av en revisor. Två viktiga partners som kan hjälpa din verksamhet att ta nästa steg. 

17 Jan 2018