Tjäna pengar inom infrastruktur

När man som investerare letar efter stabila objekt att placera sitt kapital i vill man hitta branscher och bolag som står sig över tid. Man vill undvika osäkra marknader och stora svängningar. Fler och fler vänder därför blicken mot branscher inom infrastruktur. Dessa områden är generallt områden och verksamheter som är oförändrade i lågkonjunkturer eftersom dessa samhällsnyttiga funktioner måste fungera hela tiden.

Det handlar alltså om branscher och börsnoterade bolag som till exempel allmänna servicesystem som tidigare varit statllga men som nu drivs av privata aktörer. Under årtioenden har vi sett detta världen över, vilket har gett stora möjligheter för investerignar och placeringar. 

Infrastrukturen kommer att påverkas positivt av alla av moderna och tekniska förändringar i elproduktion, transportsätt och kommunikationsmetoder, något som talar för stark tillväxt i många år framöver.

Infrastruktur som placeringsobjekt

Vanliga verksamheter inom intrastruktur är till exempel  elförsörjning och -distribution, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag. Det är ju oerhört viktiga branscher för samhället som bara måste fungera oavsett läget i konjunkturen.

Genom privatiseringar  runt om i världen har dessa bolag har listats på börsen blir tillgängliga för vanliga sparare och investerare. Detta gäller också internationellt och har stor potential till fruktsamma placeringar på sikt. Fördelen med är att dessa ger en god avkastningspotential och samtidigt utvecklas de mer stabilt än många andra aktieplaceringar.

Världen satsar på infrastrukturen

Kravet på förbättrad infrastruktur världen över har ökat rejält de senaste åren. Bland annat ser man ökat trafiktryck, fortsatt globalisering av handeln och trygg och gröm energiförsörjning. Allt det kräver såklart omfattande infrastrukturinvesteringar. Framtiden ser alltså ljus ut.

Man tror att det behövs motsvarande 3 700 miljarder kronor i investeringar i global infrastruktur varje år under den närmaste åren. Det finns alltså stora möjligheter att göra sig en hacka på infrastruktur.

Generellt låg risk 

Generellt medför placeringar i infrastruktur en lägra risk för investeraren, men då såklart över tid. En av anledningarna stavas monopolställning hos privata aktörer samt långa trygga avtal.

Många väljer att placera i infrastrukturfonder med bred spridning som kommer stå sig starka över tid. Sakta men säkert gäller alltså och det är inget för den som vill göra snabba klipp.

Det finns alltid ett behov av privat finansiering för infrastrukturprojekt så det har öppnat stora möjligheter för privata investerare och placerare. Självfallet varierar utvecklingen och potentialen i olika länder. Men speciellt på tillväxtmarknader och då främst i Asien har antalet investeringsmöjligheter ökat mycket de senaste åren. 

 

28 Mar 2019