Vad gör en eventbyrå?

Att en eventbyrå jobbar med event låter självklart. Men vilka event och till vilka kunder? Vi kollar lite extra på yrket och ser hur det presenteras av olika företag i branschen.

Ett sätt att definiera och rama in vad ett yrke innebär är att se hur företag inom denna bransch presenterar sig själva på sina hemsidor. Vi sökte på ”Eventbyrå Stockholm” och kollade sedan på fem första företagen som presenterades.

Företag 1

En eventbyrå från centrala Stockholm som presenterar sin verksamhet med att de skapar olika upplevelser och har utgångspunkten i mötet mellan människorna. Målet med eventet är att skapa ett starkare varumärke och skapa ambassadörer för detta.

Framförallt lyfter de fram mötet med människor och varumärkesbyggandet.

Företag 2

Nämner inte primärt var de är belägna eller var de har sina kunder. Skriver att de skapar event där varumärket stärks genom upplevelser. Målet är att engagera varumärket vilket därmed på lång sikt påverkar försäljning, lojalitet hos kunden osv. De lyfter även upp att allt arbete genomförs med ett tydligt syfte vilket därmed skapar möjlighet till att mäta och följa upp detta.

Företag 3

Har som slogan att de engagerar människor och bygger varumärke genom upplevelser. Detta kan bland annat ske genom resor, upplevelser, content och kommunikation. Detta företag är alltså lite bredare i vilka arbetsområden man jobbar med även målet är detsamma som ovan, att bygga varumärke och engagera sin kundgrupp.

Företag 4

Eventbyrå i Stockholm som försöker leverera ett event som överträffar de förväntningar som gästerna kan ha. De lyfter fram att arbetet sker långsiktigt med både längre planeringar och tydliga detaljer. Det kan innebära fester, mindre event eller annat som hjälper till att nå det gemensamt uppsatta målet.

Företag 5

Gör event som man ”minns för livet”. I inledningen nämner de att de kan anordna allt från galor och premiärer till privata fester. Man kan även se referenser på tidigare utförda kända uppdrag.

Likheter och olikheter

Likheten mellan dess fem företag från Stockholm är att de anordnar event där upplevelsen ligger i fokus. Fyra av fem nämner upplevelse i presentationen av deras företag. Det är bara företag nummer 5 som inte gör det. Men samtidigt är väll ”ett minne för livet” en upplevelse om något.

Det som skiljer dem åt är däremot vilka man vänder sig till och vad målet är med dessa event. En del är tydligt enbart ute efter företagskunder som vill stärka sina varumärken genom olika event. Andra har även fokus mot privatpersoner och kan anordna stora bröllop, privata fester och liknande.

Vi kan rekommendera kagan.se om du letar efter en kompetent och välrennomerad eventbyrå.

8 Sep 2018