Vad gör en säkerhetskonsult?

Den som lyssnade på Sveriges radio i somras och lyssnade på olika kändisars sommarprat på radion, kunde höra hur "Blondinbella" alias Isabella Löwengrip, som är en bloggare och som har blivit stalkad av en farlig person, stängde in sig i ett "panicroom" som hon hade låtit bygga i sin bostad. Hon och hennes barn hade tagit sig in i sitt "panicroom" när stalkaren kom, trots besöksförbud.

Hon kunde skydda sig och sina barn, genom att ha tänkt igenom sin egen säkerhet innan stalkaren kunde skada henn och barnen. Hon hade gjort det genom att bygga ett "panicroom" som hon gick in i, och där kunde hon ringa polisen i lugn och ro. De kom och stalkaren försvann. Det är sådana saker som en säkerhetskonsult kan hjälpa till med.

Så arbetar en säkerhetskonsult

Om man anlitar en säkerhetskonsult så kan den personen gå igenom vilka reella hot som kan finnas antingen kring en privatperson som "Blondinbella" eller mot ett företag. Säkerhetskonsulten gör en säkerhetsanalys av företaget. Kanske säkerhetskonsulten går igenom vilka skydd som redan existerar; finns det något skyddsrum som man kan gå till ifall något händer? En säkerhetskonsult kan förbereda personal på ett företag, om hur de ska agera ifall något händer. Om personalen på ett företag har ett säkerhetstänk så kan de agera på rätt sätt ifall något händer.

Det kan man göra vid ett attentat

Bland det allra viktigaste som man kan göra vid ett eventuellt attentat, är att försätta människor i säkerhet. Man kan bygga "Blondinbellas" "panicroom". Man kan visas på utgångar och stänga viktiga dörrar. Man kan lära personal hur de kan skydda sig själva mot en attentatsman. Man kan bygga med säkerhetsdörrar, som man inte kommer genom utan behörighet. Man kan bygga med säkerhetsdörrar och fönster som alla är skottsäkra. Man kan gå genom säkerhetsrutiner, så att man inte får ta med sig metall till jobbet, och ha en säkerhetsingång som börjar pipa om man har metall på sig.

Minimera risker för felaktigt agerande

Det finns många saker som man kan göra om det skulle bli angeläget med en större säkerhet på en allmän plats.Man kan även anlita säkerhetspersonal som patrullerar på dagarna om personal skulle vara utsatt. Genom att mentalt förbereda personal kan de så snart som något händer, veta vad de ska göra och står inte handfallna ifall något skulle hända. Om personalen vet vad de ska göra, så har man minskat riskerna för skador och de kan känna sig trygga med att de vet vad de ska göra. 

26 Nov 2019