Vad innebär kontorsanpassning?

Företag expanderar, ändrarföretag inriktning, byter lokaler och få nya behov. Det är i dessa fall som kontorsanpassning behövs. Kortfattat handlar det om att anpassa de lokaler man har kontoren i så att man helt möter de behov som företagen har.

När behövs kontorsanpassning?

Det vanligaste är att ett företag vuxit så mycket att man behöver nya och större lokaler. Med tur kan de hitta lokaler som passar exakt efter behov. Har man haft kontor i ett klassiskt kontorslandskap kanske det går att hitta en lokal med liknande upplägg. Detta särskilt om utbudet av företagshotell och kontorskomplex är stora i en stad. I Stockholm är det däremot precis tvärtom. Utbudet är extremt litet och det är inte sällan att företag som främst jobbar med kontorsjobb hyr eller köper lokaler som haft en helt annan inriktning. I detta fall behövs kontorsanpassning. Helt enkelt en anpassning av lokalerna till de behov som finns.

Vilka genomför arbetet?

Vad som behöver ändras vid renovering och ombyggnation avgör även vilka som kommer utföra detta arbete. Vid grundlig ombyggnation handlar det både om VVS-personal, elektriker och snickare. Därtill kan det även komma golvläggare, inredare och IT-tekniker.

I Stockholm finns flera företag som valt att ha just kontorsanpassning som en av deras tjänster. Man utför då totalentreprenad och erbjuder kunden en komplett lösning. Därmed är det detta företag som tar hand om allt jobb oavsett vilka branscher som behöver vara inkopplade.

Var genomförs det?

Självklart kan kontorsanpassning genomföras i alla städer i Sverige. Så fort företag behöver flytta uppstår mer eller mindre behov av anpassning. Men ser man på antalet byggföretag som marknadsför sig mot denna speciella inriktning hittas de absolut främst i Stockholm och Göteborg. Det handlar inte enbart om att det är Sveriges två största städer utan att bostadsbristen och bristen på lokaler i dessa städer är enormt stor. Detta allra mest i Stockholm.

Det har resulterat i att man hittar nya och mer flexibla lösningar än tidigare. I Stockholm finns exempelvis garage som byggts om till lokaler och kontorslokaler. Detsamma gäller vindsförråd och andra lokaler som tidigare enbart användes till lager.

Vad kan exempelvis ändras?

Man kan förklara kontorsanpassning med tre steg. Första är ytskikten. Behöver golvet bytas, tapetsering ske eller taket målas? Här lägger man grunden för fortsatta arbetet.

Andra steget är att se över behovet av kontor och andra ytor. Ska innerväggar sättas upp, behöver dessa vara anpassningsbara och hur övriga ytor fördelas?

Tredje steget är att anpassa kontoret gällande inredning och stil. Detta sker utifrån företagets profil och kan därmed vara väldigt ljust och kliniskt likväl som mjukt och mysigt.

 

30 Apr 2019