Välja digital bokföringsbyrå i Stockholm

De flesta företag anlitar en bokföringsbyrredovisningå för att få hjälp med bokföringen. Därmed kan man lägga all tid och arbetskraft på de tjänster och produkter man säljer istället för att lägga detta på onödig administrativ tid. Många har även samma bokföringsbyrå under mycket lång tid vilket betyder att man bör tänka efter extra innan man tecknar avtal med en byrå. Vad kan du som bor i Stockholm tänka på i val av byrå för bokföring?

Framtiden är digital

Utbudet av olika lösningar för digital bokföring ökar mycket fort. Det handlar allt från att man kan lämna in sina papper digitalt till att hela bokföringen finns tillgänglig digitalt för både kunden och bokföringsbyrån. Detta har en rad fördelar. Digital bokföring innebär bland annat att bägge parter kan se hur bokföringen sker live och inte enbart luta sig på en månadsrapportering. Dessutom blir det betydligt mer transparent och kunden kan själv välja hur mycket av bokföringen man vill göra.

Men framförallt innebär den utökade digitala bokföringen att man inte är bunden till en plats. Hittar du inte bokföringsbyrå i Stockholm som möter dina behov i tjänster och pris så leta i andra städer. När bokföringen sker digitalt behöver man knappast träffas på ett kontor utan kan sköta allt på distans.

Samtidigt bör du fundera över vad som händer om du en dag verkligen vill träffa byrån. Har du företaget i Stockholm och väljer ett företag i Uppsala är det ju inga problem att åka dit om så behövs. Men väljer du Kiruna blir det svårare.

Inriktning i storlek

Bokföringsbyråer kan ha något olika inriktning i vilka företag de prioriterar. De flesta säger att ”vi jobbar mot alla företag” men fråga gärna ungefär hur många anställda företagen har som de jobbar mot. Är du ett enmansföretag kan det finnas en fördel att välja en byrå som har många andra enmansföretag. På detta sätt har de denna inriktning och den kompetens som behövs för att möta dina behov.

Priset är avgörande

Med digital bokföring har priset pressats på bokföring. Men inget är gratis och det skiljer rejält mellan företagen. Titta inte på timkostnaden utan be de uppskatta ungefär hur lång tid detta arbete kommer att ta. Se på dina tre sista månader och räkna ut ett snitt gällande verifikationer. Ange detta när du ber om pris och uppskattad tid. Det kommer tydligare visa vad slutsumma blir. Det allra bästa brukar vara att prata med andra som har samma byrå för att höra hur mycket de betalar och om de är nöjda. digitalredovisning.nu/ är en byrå som har nått framgångar på detta område med stora kunskaper. 

2 Apr 2019