Vanliga tillval till lagerhallen

En lagerhall kan vara en mycket bra lösning för att få tillgång till en industrilokal, mässhall eller ett lager. Det är ett betydligt snabbare och billigare sätt att få tillgång till lokaler än att bygga en klassisk byggnad. När man som kund beställer en lagerhall får man uppge en rad faktorer som avgör hur hallen ska anpassas. Utöver det finns det ofta en rad olika tilläggstjänster. Bland annat kan man beställa följande:

Portar och Dörrar

Oavsett om man vill ha en klassisk dörr, vikport eller takskjutsport så går detta att lösa på de flesta lagerhallar. Dessa går även att monteras nästan var som helst på hallen. Det brukar även gå att välja olika säkerhetsfunktioner på dessa portar och dörrar.

Fönster

Genom att montera fönster får man in ljus i lagerhallen på ett naturligt sätt. I likhet med dörrar och portar kan dessa placeras i stort sett var man vill. Många gånger väljer man att ha galler för att minimera risken för inbrott.

Skydd mot fordon

En stor skillnad mellan en modern lagerhall och klassiska byggnader är hållbarheten. Även om den duk som används är extremt slitstark så skadas den lättare än vad en tegelbyggnad gör. För att minimera risken för skador kan påkörningsskydd monteras. Det är därmed skydd som gör att fordon inte kan skada hallen i samma utsträckning om man skulle köra emot den.

Innerväggar eller pallställ

Med en mycket stor golvyta kan det finnas fördelar att dela upp ytan med innerväggar. Det kan exempelvis vara bra att använda sig av om det är ett lager som ska vara i hallen.

En annan sak som underlättar förvaringen är pallstöd. Det är hyllor som är så stora att man kan ställa lastpallar på de olika hyllplanen. Därmed ökar möjligheten till lageryta ytterligare.

Eget tryck

Ska hallen användas i kommersiellt syfte finns fördelar att ha namn och logotype på duken. Tack vare att lagerhallar byggs av en hållbar och slät plastduk är det lätt och relativt billigt att sätta tryck på den.

Förankringssuggor

I det fall som det går att förankra lagerhallen med jordankare och förankringsjärn är detta att rekommendera. Men i vissa fall finns inte denna möjlighet. Då kan man hyra betongblock (förankringssuggor) som placeras ut på ett sätt som gör att man kan förankra hallen i dessa block.

Gångar

Om flera lagerhallar monteras i närheten av varandra kan man även hyra förbindelsegångar som gör att man inte behöver gå ut för att gå mellan dessa hallar.

18 May 2017