Vet mer om massagolv

Massagolv är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av härdplaster. Epoxi, polyuretan och akryl är alla exempel på härdplaster som innefattas av termen. Det här är inte ovanligt att använda sig av i industrier.  Många använder sig av betonggolv i industriella verksamheter, men massagolv har en del fördelar gentemot betong. En stor fördel med massagolv är dess flexibilitet. Det kan relativt enkelt läggas på betong, trä, metall och asfalt. Men det är inte helt felfritt. En nackdel är att det är mycket känsligt för fukt, om det skjuter på från undergolvet. Om det här sker, finns risker för sprickor i ytskiktet. Det finns dock lösningar på det problemet.

Materialen

Epoxiplaster är en av de vanligare plasterna som används. En fördel som epoxiplast har gentemot andra typer, är dess flexibilitet i funktion och färg. Urvalen av golvsystem är mycket stort.

Akrylplast

En annan plast som inte är ovanlig att stöta på i dessa sammanhang, är akrylplast. Det här materialet kan användas om man vill arbeta snabbt. Tiden det tar för akrylplast att härda är nämligen mycket kort. Efter att man har lagt det, tar det i snitt bara 2 timmar innan man kan börja gå på det. När man har ont om tid kan akrylplast alltså vara ett mycket bra val.

Polyuretan

Polyuretanplast är ytterligare ett vanligt material att stöta på i dessa sammanhang. En fördel är dess mekaniska flexibilitet, vilket delvis bidrar till att det är ett mycket bra material för industrilokaler.  

Det lämpar sig även bra i skolor, sjukhus, sportarenor och andra platser där punktbelastningen tidvis kan vara mycket hög. Ett annat exempel där polyuretan kan lämpa sig väl är i parkeringshus.

För privatpersoner

Det finns flera utrymmen där massagolv kommer till sin rätt, även utanför industrilokaler. Ett exempel på det är cykelrum i bostadsrättsföreningar. Här krävs slitstarka golv, och det duger inte vilket golv som helst. Även i tvättstugor eller hemmaverkstäder kan massagolv vara ett lämpligt alternativ.

Dessutom finns en industriell trend som letat sig in i privatpersoners bostäder på senare tid. Det är i dag inte helt ovanligt att man har betonggolv i vardagsrummet till exempel. Det här är då enbart för estetiken, och inget man inte behöver av praktiska skäl. Men visst finns det praktiska fördelar när det väl ligger där.

Till skillnad mot trägolv behöver det inte regelbundna slipningar, och i hemmamiljö är det svårt att orsaka repor på betong i den mån som trägolv kan repas. Om det här är skäl nog att skaffa betonggolv låter vi vara osagt, men det finns praktiska fördelar som följer i den industriella trendens fotspår.

7 Apr 2018