Vikten av att dricka vatten

Vatten är liv och det är mycket viktigt för hälsan att man dricker tillräckligt varje dag. Men hur ser man till att ens personal dricker tillräckligt och vad kan man göra för att hjälpa till?

Man kan gå veckor utan mat men man överlever endast ett par dagar utan vatten. I Sverige är det få som kan hamna i situationer där man inte hittar vatten att dricka, men ändå är det extremt många som faktiskt dricker för lite vatten och som mår dåligt av det utan att man vet om det. När dagarna är varma, eller om man har tränat, är det lättare att känna att man blir törstig och behöver dricka. Men många symptom på vätskebrist är så luriga att det inte är törst som känns utan någon annat som man kan tro ha andra orsaker. Vanliga symptom på vätskebrist är huvudvärk, yrsel och kramper. Men det kan även vara andra symptom som irritation, trötthet och magsmärtor.

Äta sig otörstig

Dricka är egentligen nummer ett och mat nummer två. Men för många så är vätska istället ett komplement och dessutom sällan rent vatten. De företag som skaffat en vattenkylare av något slag märker ofta att personalen börjar dricka mer, trots att det hela tiden funnits vatten i kranen att tillgå. Med ökad konsumtion av vatten kan man märka ett flertal förändringar hos personalen, förutom kanske att de börjar besöka toaletten oftare. De anställda blir gladare och piggare. En del påstår också att antalet sjukdagar kan sjunka om personalen börjar dricka mer vatten. Och eftersom många äter först och dricker sen, eller som komplement, så kan man även börja se en sänkning av personalens övervikt med tid. Även det är en variabel som sänker antalet sjukdagar i längden.

Vattenhålet på jobbet

En vattenkylare kan vara utrustad med filter och innehålla källvatten, samt även ha möjlighet att kolsyra vattnet. Det finns företag som arbetar med uthyrning och skötsel och önskar man en vattenkylare på jobbet så brukar det börja med att man får ett besök för att undersöka vad som kan passa. Många arbetsplatser brukar sätta vattenkylare i anslutning till arbetsplatsen istället för i köket, eftersom man vill att personalen ska ha nära till vattnet och på det viset dricka mer under dagen. Att ta ett glas vatten och samtidigt en paus, kan samtidigt vara främjande för gruppandan och ge de anställda en liten paus för återhämtning och eftertanke under dagen.

22 Mar 2020