Vilken information bör finnas på ett visitkort?

Innan internet var det ganska enkelt attvisitkort skapa ett visitkort. Detta ialalfall utifrån att välja vilken information som skulle presenteras. Det var helt enkelt namn, telefonnummer och adress. Idag är det inte lika självklart längre.

Som företagare är det viktigt att alltid ha med sig visitkort. Små kort som snabbt kan tas fram när någon efterfrågar kontaktuppgifter. På så vis kommer den som fått visitkortet lättare komma ihåg att höra av sig vilket är första steget till att en affär uppstår. Därmed är det även viktigt att ha rätt och relevant information på visitkorten.

Namn

Ett visitkort är knutet till en viss person och därmed ska självklart namnet finnas med på kortets framsida. Detsamma gäller namnet på företaget man representerar. Här har det inte ändrats mycket över åren. Är det ett stort företag som finns över hela Sverige kan det även vara en fördel om det i namnet även nämns var i landet man befinner sig. Det kan därmed exempelvis stå att man jobbar på kontoret i Stockholm eller på Göteborgsavdelningen.  

Ort

Företag blir allt mer digitala vilket gör att ort inte väger lika tungt. Vad spelar det för roll om designer är bosatt och jobbar i Stockholm eller om hen bor i Malmö? Ort måste alltså inte nämnas om inte tjänsten är knuten till just den orten. Kör du grävskopa och erbjuder dina tjänster lokalt bör självklart ortsnamnet nämnas.

Kontaktuppgifter

Det är på denna punkt som skillnaden mot förr och idag är som störst. Telefonnummer brukar alltid finnas men sedan kommer frågan vad mer som bör finnas med. Ett ”måste” är däremot mailadress då kunder generellt uppskattar att kunna ta kontakt med företag via mail. Även företagets hemsideadress bör finnas med då många vill läsa på extra innan man beställer.

Men det finns även en mängd andra kontaktuppgifter som i teorin skulle kunna nämnas. Finns företaget på Facebook, LinkedIn, Twitter eller annan social media?

En lösning på detta är att lägga in en QR-kod. När man scannar koden kommer samtliga kontaktmöjligheter upp i telefonen via en hemsida. Fördelen är att man därmed kan uppdatera uppgifterna digitalt utan att först behöva göra om alla visitkort. Nackdelen med QR-kod är däremot att det inte riktigt slagit igenom ännu. Alla har inte läsare på mobilen och kan man inte nå informationen snabbt är risken att man istället kontaktar ett annat företag.

Hitta hit

För lokala företag kan det även finnas en fördel att lägga in information kring hur man hittar till företaget. Detta sker också enklast med en QR-kod. Personen som scannar koden får upp en karta över Stockholm (förutsatt att företaget finns där) och kan sedan både zooma och få fram en vägbeskrivning.

 

25 Feb 2019