Blogg

Sida 2

Tjäna pengar inom infrastruktur

28 mar 2019

När man som investerare letar efter stabila objekt att placera sitt kapital i vill man hitta branscher och bolag som står sig över tid. Man vill undvika osäkra marknader och stora svängningar. Fler och fler vänder därför blicken mot branscher inom infrastruktur. Dessa områden är generallt områden och verksamheter som är oförändrade i lågkonjunkturer eftersom dessa samhällsnyttiga funktioner måste fungera hela tiden.

Det handlar alltså om branscher och börsnoterade bolag som till exempel allmänna servicesystem som tidigare varit statllga men som nu drivs av privata aktörer. Under årtioenden har vi sett detta världen över, vilket har gett stora möjligheter för investerignar och placeringar. 

Infrastrukturen kommer att påverkas positivt av alla av moderna och tekniska förändringar i elproduktion, transportsätt och kommunikationsmetoder, något som talar för stark tillväxt i många år framöver.

Infrastruktur som placeringsobjekt

Vanliga verksamheter inom intrastruktur är till exempel  elförsörjning och -distribution, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag. Det är ju oerhört viktiga branscher för samhället som bara måste fungera oavsett läget i konjunkturen.

Genom privatiseringar  runt om i världen har dessa bolag har listats på börsen blir tillgängliga för vanliga sparare och investerare. Detta gäller också internationellt och har stor potential till fruktsamma placeringar på sikt. Fördelen med är att dessa ger en god avkastningspotential och samtidigt utvecklas de mer stabilt än många andra aktieplaceringar.

Världen satsar på infrastrukturen

Kravet på förbättrad infrastruktur världen över har ökat rejält de senaste åren. Bland annat ser man ökat trafiktryck, fortsatt globalisering av handeln och trygg och gröm energiförsörjning. Allt det kräver såklart omfattande infrastrukturinvesteringar. Framtiden ser alltså ljus ut.

Man tror att det behövs motsvarande 3 700 miljarder kronor i investeringar i global infrastruktur varje år under den närmaste åren. Det finns alltså stora möjligheter att göra sig en hacka på infrastruktur.

Generellt låg risk 

Generellt medför placeringar i infrastruktur en lägra risk för investeraren, men då såklart över tid. En av anledningarna stavas monopolställning hos privata aktörer samt långa trygga avtal.

Många väljer att placera i infrastrukturfonder med bred spridning som kommer stå sig starka över tid. Sakta men säkert gäller alltså och det är inget för den som vill göra snabba klipp.

Det finns alltid ett behov av privat finansiering för infrastrukturprojekt så det har öppnat stora möjligheter för privata investerare och placerare. Självfallet varierar utvecklingen och potentialen i olika länder. Men speciellt på tillväxtmarknader och då främst i Asien har antalet investeringsmöjligheter ökat mycket de senaste åren. 

 

Planera en lyckad konferens

18 mar 2019

En bra och effektiv konferens kräver ett hårt arbete och tar mycket tid i anspråk. Men om man har gjort sin hemläxa och lyckas med all planering kan den göra underverk. Det kan bli ett avstamp till utveckling av företaget och få personalen inspirerad och motiverad lång tid framöver. Många som inte har tid eller kunskapen tar hjälp av något företag som specialiserat sig på att att skräddarsy företagskonferenser och kickoffer åt företag. 

Men om du tänker dig sköta allt på företaget så vi här några bra tips och råd som kan vara bra att känna till innan konferensen ska planeras.

Börja planera i god tid - Det är a och o att ha god tid på sig när man ska planera. Dels för att kunna få så många som möjligt att deltaga, men även för att hinna lösa all logistik, framför allt om det är en stor konferens med många deltagare. Men även för att kunna ändra i planeringen om något oförutsätt händer under vägen och slipper onödig stress. 

Undersök olika anläggningar - Platsen för konferensen är mycket viktig. Den måste vara i linje med vad du har tänkt åstadkomma med konferensen. Kontakta olika alternativ och jämför möjligheter och kostnader. Skriv upp alla frågor och behov som du har. Fråga runt bland kollegor och vänner vad dessa har för erfarenheter av olika anläggningar.

Tydlighet - Var tydligt med vad du vill åstadkomma med konferensen och sätt agendan därefter. Det gäller också kommunikationen med personalen. Alla deltagare kan vara på det klara med varför konferensen hålls och varför. Ett tips är att göra en checklista med allt som ska genomföras så inget missas.

Vilka behov finns utöver konferensen - Det är viktigt att det inte blir för allvarligt och ett allför mastigt schema. Det är mycket effektivt att varva med aktiviteter, underhållning, goda middagar och tid för reflektion. Detta för att inte trötta ut och fokusera deltagarna efter tunga informationspass.

Det kan också röra sig om allergier, handikappanpassning och liknande. Man måste planera in fikapauser, bensträckare och måltider. Krävs hotellövernattning måste detta planeras i god tid. Det är ofta effektivt att ha konferensen på annan ort för att få mer sammanhållning, men det kan också vara svårare att få alla kunna deltaga.

Behövs det boka någon form av underhållning bör det bokas i god tid. Samt ordnas med transporter av personal och eventuella artister elelr gästföreläsare. 

Teknik - Undersök att allt finns på plats, såsom konferensmaterial, mikrofoner, projektorer, ljud och ljus. Annars måste det ordnas separat. Dubbelkolla allt för säkerhets skull. 

Förbered själv mötesdelen noga - Vad ska kommuniseras? Gör en förståelig agenda som är i linje med målen för konferensen och som går att följa utan förseningar. Var noga med planera in pauser och bensträckare. Ge deltagarna en chans att förbereda sig inför konferensen genom att presentera agendan i god tid före via mail. Det är också smart att låta artister och gästföreläsare ta del av agendan för att kunna anpassa sina framträdanden efter den.

Om något händer - Gör en kontaktlista till viktiga personer som till exempel: receptionen, vaktmästaren och sjukvårdspersonal.  

På plats på konferensen - Underskatta inte det första intrycket. Se till att registrering och incheckning sker smidigt. Låt anläggningen starta med att presentera sig och anläggningen. Det ger ett proffsigt intryck. 

Så kan ditt företag rekrytera säljare

15 mar 2019

säljare, kontor

Inom vissa branscher står och faller företagen med duktiga säljare. Det är därmed oerhört viktigt att kunna rekrytera duktiga säljare som passar in i organisationen på ett bra sätt. Gå via arbetsförmedlingen, via rekryteringsföretag eller andra vägar?

Finns behovet av att rekrytera säljare finns flera alternativ. Ett är att anmäla till arbetsförmedlingen att behovet finns samt där lägga upp en annons som specificerar vilken utbildning eller erfarenhet som eftersträvas. Det är däremot ett ganska tidsödande jobb att både utforma annonsen, lägga upp den och sedan hantera alla de ansökningar som kommer in.

Många företag väljer istället att köpa tjänsten via rekryteringsföretag. Här finns det minst två olika alternativ. Det ena är ”uthyrningsföretagen”. Behöver ert företag rekrytera fler säljare kan dessa uthyrningsföretag anlitas varpå man får inhyrd personal under en begränsad tid. Det är betydligt dyrare än att ha en person anställd men samtidigt är det betydligt mer flexibelt. Det går att beställa denna extrapersonal under några veckor eller några månader. Dessutom kan man under denna tid känna av och avgöra om personen borde rekryteras eller inte efter denna period.

Specialiserade företag ett intressant alternativ

Det andra alternativet är företag som specialiserat sig enbart på rekrytering. Det är därmed de som skriver annonsen, tar emot ansökningar och genomför arbetsintervjuer. I det fall de får fram ett par intressanta personer efter dessa moment kvarstår sedan bara för företaget som beställt denna rekrytering att ha intervju med de som nu är kvar i processen.

Här ligger fördelen i att dessa företag har mycket stort kontaktnät och kan därmed även handplocka personer som redan har andra jobb och som inte primärt söker nya jobb. Dessutom har de specialkompetens inom intervjuteknik och kan därmed tydligare avgöra vem som passar för tjänsten. Ännu en fördel är betalningsmodellen. Det finns exempelvis rekryteringsföretag som enbart tar betalt om de hittar en person som passar för tjänsten. Det blir därmed en lite högre avgift men många företagare kan nog skriva under på att de är beredda att betala lite mer om de vet att de verkligen får en person som passar för tjänsten. Dessutom behöver de inte bry sig förrän i slutet av rekryteringsprocessen. najspeople.se/ är ett företag som har stor erfarenhet av rekrytering av säljare. 

Lokala annonser kan vara effektivt

Självklart finns det även ytterligare vägar för företag som vill rekrytera flera säljare. Man kan exempelvis annonsera i lokaltidningen eller i de lokaler man har verksamheten inom. Enbart genom att sprida budskapet om att företaget är i behov av fler säljare bland redan anställda kan de tipsa vänner om behovet.

Vilken information bör finnas på ett visitkort?

25 feb 2019

Innan internet var det ganska enkelt attvisitkort skapa ett visitkort. Detta ialalfall utifrån att välja vilken information som skulle presenteras. Det var helt enkelt namn, telefonnummer och adress. Idag är det inte lika självklart längre.

Som företagare är det viktigt att alltid ha med sig visitkort. Små kort som snabbt kan tas fram när någon efterfrågar kontaktuppgifter. På så vis kommer den som fått visitkortet lättare komma ihåg att höra av sig vilket är första steget till att en affär uppstår. Därmed är det även viktigt att ha rätt och relevant information på visitkorten.

Namn

Ett visitkort är knutet till en viss person och därmed ska självklart namnet finnas med på kortets framsida. Detsamma gäller namnet på företaget man representerar. Här har det inte ändrats mycket över åren. Är det ett stort företag som finns över hela Sverige kan det även vara en fördel om det i namnet även nämns var i landet man befinner sig. Det kan därmed exempelvis stå att man jobbar på kontoret i Stockholm eller på Göteborgsavdelningen.  

Ort

Företag blir allt mer digitala vilket gör att ort inte väger lika tungt. Vad spelar det för roll om designer är bosatt och jobbar i Stockholm eller om hen bor i Malmö? Ort måste alltså inte nämnas om inte tjänsten är knuten till just den orten. Kör du grävskopa och erbjuder dina tjänster lokalt bör självklart ortsnamnet nämnas.

Kontaktuppgifter

Det är på denna punkt som skillnaden mot förr och idag är som störst. Telefonnummer brukar alltid finnas men sedan kommer frågan vad mer som bör finnas med. Ett ”måste” är däremot mailadress då kunder generellt uppskattar att kunna ta kontakt med företag via mail. Även företagets hemsideadress bör finnas med då många vill läsa på extra innan man beställer.

Men det finns även en mängd andra kontaktuppgifter som i teorin skulle kunna nämnas. Finns företaget på Facebook, LinkedIn, Twitter eller annan social media?

En lösning på detta är att lägga in en QR-kod. När man scannar koden kommer samtliga kontaktmöjligheter upp i telefonen via en hemsida. Fördelen är att man därmed kan uppdatera uppgifterna digitalt utan att först behöva göra om alla visitkort. Nackdelen med QR-kod är däremot att det inte riktigt slagit igenom ännu. Alla har inte läsare på mobilen och kan man inte nå informationen snabbt är risken att man istället kontaktar ett annat företag.

Hitta hit

För lokala företag kan det även finnas en fördel att lägga in information kring hur man hittar till företaget. Detta sker också enklast med en QR-kod. Personen som scannar koden får upp en karta över Stockholm (förutsatt att företaget finns där) och kan sedan både zooma och få fram en vägbeskrivning.

 

Så kan det vara arbeta med badrumsrenoveringar

20 feb 2019

Funderar du på att arbeta med hantverk, och kanske till och med starta ditt egna företag och arbetar som din egen chef? Kanske du tänker att du så småningom också vill anställa andra hantverkare som arbetar för dig? Om du har ledaregenskaper och är duktig på att leda och styra ett företag är det ingen dum idé. Vi behöver ju fler som är villiga att starta nya företag och som vill skapa något nytt som inte har funnits förut. Det finns också en charm med att vara sin egen chef. Då har du ingen annan som bestämmer över dig. Det är bara dina egna krav och ambition som ställer krav i så fall.

Arbeta med ekonomin i företaget

Åtminstone till en början är det viktigt att du sköter ekonomin i företaget. Om du snabbt får många kunder och med det får in rejält med inkomster kanske du har råd att anställa någon som sköter ekonomin åt dig, då behöver du inte kunna sköta företagets ekonomi. Så länge det är du som arbetar med ekonomin i företaget, är det viktiga att du kan bokföra alla inkomster och utgifter på rätt sätt.

Arbeta med marknadsföring i företaget

Innan du har fått in tillräckligt många kunder till företaget så att du klarar dig på det, bör du arbeta med marknadsföringen i företaget. Det innebär att du ser till att göra reklam för de tjänster som du erbjuder. Det finns ju många olika kanaler som du kan använda för att marknadsföra ditt företag; reklam med annonser i de traditionella medierna såsom tidningar, TV och radio, eller flyers som du delar ut i grannskapet. Sedan kan du marknadsföra dig i digitala medier, såsom Ad Words eller en lockande hemsida med sökordsoptimering i internet.

Väl utfört arbete bästa reklamen

När du väl har fått några kunder är nöjda kunder oftast den allra bästa reklam som du kan få, då de kanske rekommenderar dig för sina vänner och bekanta. Särskilt om det är så att du arbetar på en liten ort, brukar ryktet om duktiga hantverkare sprida sig som en löpeld. När väl människorna har fått upp ögonen på att du utför ett gott arbete, brukar "alla" vilja anlita dig. Den bästa reklamen är då att utföra sitt arbete ordentligt, och med höga ambitioner. På det sättet får du ännu fler uppdrag och chanserna ökar att du får ännu mer inkomster till ditt företag och det kan börja blomstra. Här kan du läsa om ett sådant hantverkarföretag med gott rykte och som utför badrumsrenoveringar i Stockholm, bland annat och som heter Lisana.

Jämföra kontorshotell i Västerås

17 feb 2019

Kontorshotell blirkontor allt vanligare och detta inte minst i större städer där det är svårt, och dyrt, att hitta eget kontor. Men det handlar inte bara om brist på lokaler utan även om att få kompletta servicelösningar som underlättar arbetet för företagen. Kom ihåg att jämföra vilken service du får om du planerar att hyra plats på kontorshotell i Västerås.

Kök – utrustning

Alla kontorshotell i Västerås har tillgång till en köksdel. Det är här man kan sitta och äta tillsammans med andra företagare. En matdel och toaletter kan anses som standard. Men självklart kan det skilja mellan hotellen. Finns det ugn, spis och möjlighet till matlagning? Eller bara micro och kylskåp?

Konferenslokaler

Finns det konferenslokaler att låna eller hyra? Det kan vara smidigt för företag som ibland behöver ha konferenser, gruppsamtal eller liknande.

Reception

Att ha en bemannad reception är en stor fördel utifrån serviceaspekten. De som jobbar i receptionen kan hjälpa til med enklare ärenden som att boka taxi, ta emot post eller ta fram viss information. Här varierar det kraftigt utifrån vilka tjänster som kan köpas av receptionen. Det finns även kontorshotell i Västerås som inte har någon reception. För vissa företag passar detta utmärkt då man inte har behov av några extra tjänster.

Kontorsstädning

Det som är samma för alla hotell är att städning av köksutrymme, toaletter och allmänna rum städas av städpersonal. Men när det kommer till kontorsstädning är det inte lika självklart. En del företagshotell har valt att kontorsstädning alltid ska ingå i hyran. Detta alltså oavsett om företagaren anser sig vara behov av städning eller inte. En orsak att man valt denna väg är att man då håller en hög renlighet konstant. Inget kontor kan ”förfalla” och bli svårt att städa den dag som hyresgästen flyttar.

Andra företagshotell har valt att låta kunden själv bestämma. På detta sätt blir det lite mer flexibelt och kunden kan själv avgöra om kontorsstädning ska utföras av städföretaget eller inte. Men för städföretaget blir det lite mer omständligt då man måste ha kontroll på vilka kontor som ska städas och vilka som inte ska städas. Kontorsstädningvästerås.se/ kan få det riktigt rent och fräscht på vilket kontor som helst. 

Internet

Ingår internet eller inte? Att få betala 500 kr för ett företagsabonnemang drar upp månadskostnaden rejält om ordinarie hyra är 2500 kr. Att då istället hyra ett kontor där internet ingår för 2800 kr är alltså billigare alternativ.

Parkering

Finns det parkering i närheten av ditt kontor? Får du stå där gratis eller behöver du betala för parkeringsplats? Även detta kan ju skapa en extra kostnad som man måste ta hänsyn till när de olika alternativen ställs mot varandra. Det gäller helt enkelt att se på helheten och inte bara titta på hyreskostnaden utan även vad som ingår i priset.

Kopiator/Skrivare

Vilken kontorsservice ingår? Kan du skriva ut via en nätverksskrivare som alla har tillgång till? Kan du använda scanner och kopiator? Har du behov av det?

Hantverksformulär-17 – ett enklare sätt att jämföra offerter

7 feb 2019

Om du behöver hjälp med golvslipning, målning, tapetsering eller annat hantverk är chansen mycket stor att du begär offerter från många olika företag för att på detta sätt hitta ett så lågt pris som möjligt. Men du kommer även märka att dessa offerter är utformade på olika sätt vilket gör dem inte helt lätt att ställa mot varandra.

En stor fördel är om hantverkarna har använt Hantverksformulär -17 vilket är en mall kring hur ett avtal kan skrivas mellan konsument och näringsidkare vilket gör att man minimerar risken för missförstånd eller kommunikationsmissar.

Stor skillnad på kvalitet

Även om det är en stor skillnad på hur arbetet utförs om det handlar om golvslipning eller en nybyggnation av en lekstuga så finns det många generella regler som gäller. De punkter som tas upp i detta formulär är:

A – Vilka parter ingår detta avtal

B – Omfattningen av det arbete som ska utföras. Det kan exempelvis stå att golvslipning ska utföras på en yta av 40 kvadratmeter och att efterbehandling sedan ska ske med lack. Utöver detta även vilket material som ingår i priset.

C – Hantverkarens avrådande. Med detta menas arbete som hantverkaren avrått till men som beställarna ändå har bestämt att ska utföras. På detta sätt har man kommit ifrån en ansvarsfråga.

D – Priset vilket då kan förklaras på olika sätt så som fast pris, pris per timme, pris per kvadratmeter osv.

E – Eventuellt ROT-avdrag och hur mycket detta är

F – Vilka tider ska arbetet utföras?

G – Tilläggsarbeten som ska utföras utöver det grundläggande arbetet som genomförs.

H – Hur ska betalning ske?

I – Övriga överenskommelser

Ett fiktivt exempel

Stefan har precis flyttat in i en äldre lägenhet i Järfälla. Han bestämde sig tidigt för att renovera lägenheten och ett av stegen var att beställa golvslipning på samtliga parkettgolv. I god tid innan  renoveringen skulle genomföras kontaktade han företag i Järfälla, och Stockholm, som arbetar med golvslipning. Detta för att få offerter och ställa dessa mot varandra.

Det blir enkelt att jämföra de olika offerterna så länge som hantverkarna använder mallen Hantverksformulär -17 men alla gör inte detta utan har egna mallar som används. Enklaste i detta fallet är att Stefan tar en offert från ett företag som lämnat Hantverksforumulär -17 och sedan utgår från detta när de andra offerterna jämförs. På detta sätt är han säker på att jämföra de punkter som bör vara centrala i en offert från en hantverkare.

På detta sätt kan man välja det billigaste alternativet eller det alternativ som på annat sätt anses väga tungt. För vissa är det viktigt att anlita ett lokalt företag och då kan det bli ett företag från Järfälla även om företag från andra delar av Stockholm erbjuder lägre pris.

Vi rekommenderar detta företag för en kompetent golvslipning: golvslipningjärfälla.se.

Starta eget som körlärare!

7 feb 2019

Varför inte starta ett eget företag som körskola? Om du redan har tagit en kurs som billärare och redan har hunnit lära ut till dina egna barn, och kan detta med att lära ut, varför inte tjäna en hacka på att arbeta och starta eget företag som körlärare. Det är ett ganska så stor sug efter bilskolor och körlärare i Stockholm. Ett tag låg efterfrågan nere, men de flesta körskolor ser en rejöl ökning av körskolor. Särskilt bland unga människor är efterfrågan stor, då de flesta arebtsgivare enbart vill anställa ungdomar som har körkort. Vänsterpartiet har insett den stora efterfrågan på körkort och erbjuder därför studenter att ta studielån för att ta ett körkort. Så pass stor efterfrågan är det på arbetstagare att ta ett körkort.

Vad behöver man om man startar en körskola?

Det första och vitkigaste som man behöver är tillräckligt många bilar. Så länge det bara är du själv som arbetar i ditt egna företag, räcker det med en enda bil. Den bil som du använder bör ha både en gaspedal, kopplings- och bromspedal. Du bör ta den utbildning som krävs för att få arbeta som körlärare. Om du redan nu känner några som behöver ta extra körlektioner kan du erbjuda dig att övningsköra med dem, för halva priset som körskolorna tar för att övningsköra med dem. På det sättet får du kunder och kan konkurrera med hjälp av det lägre priset. När du sedan väl har en kundkrets, kan du skaffa fler övningskörningsbilar. Då kan du starta körskola med en receptionist som kan boka in alla kunder och som planerar tidpunkt för teorilektioner och de praktiska körlektionerna.

Anställ fler lärare med fler kunder

Får du fler kunder än du klarar av får du sedan anställa fler lärare. Med fler lärare och kunder kommer du att behöva marknadsföra din körskola. Allt fler söker efter körskolor på nätet och därför bör din marknadsföring vara på nätet. Då kan du göra reklam med Ad words, skriva och skapa hemsidor med SEO – Search Engine Optimazation och SEM – Sök Motor Marknadsföring. Det viktiga är att kunderna hittar till just din körskola. Sedan bör du ha en seriös körskola som ser till att dina kunder klarar av att ta sitt körkort, övningsköra på halkbana i Stockholm, och klarar av det teoretiska provet. När du väl har fått dina kunder och de är nöjda med körskolan, får du ett gott renommé och ryktet om din körskola sprider sig.

Sälj mer – med rätt säljutbildning

4 feb 2019

Att jobba som säljare idag handlar inte primärt om att sälja – utan att coacha och vägleda. Kunder som träffar personer de upplever vara ”säljiga” kommer snart backa och inte genomföra något köp Konsumenterna ser snabbt igenom ett säljande argument och vill hellre bli vägledda till rätt produkt vid rätt tillfälle och rätt pris. Men hur möter man kunden för att ge den hjälpen? Det är till stor del detta som dagens säljkurser handlar.

Börja med allmän säljutbildning

Har du aldrig gått en säljutbildning förr kan en grundläggande kurs vara ett bra första steg. Bland annat brukar man lära sig att kartlägga kundens behov för att därmed möta med korrekt produkt. Men kunskap krävs även hur ett köpbeslut tas och när man som säljare kan behöva hjälpa kunden att ta vissa beslut och känna sig trygg i det.

De allmänna säljutbildningarna har inte fokus på någon specifik bransch utan snarare bemötande, beteende och vad man som säljare överlag bör tänka på och utgå ifrån. Däremot kan det självklart skilja stort mellan om man är säljare av konsumtionsvaror som ex. livsmedel eller om det handlar om att sälja ett hus eller en tjänst.

Fördjupa dig inom din bransch

Anser du att du har de grundläggande kunskaperna inom sälj kan du gå på nästa steg som är säljutbildningar anpassade helt mot den bransch du är verksam inom. Här lägger man mer fokus på produkter och tjänster inom branschen och hur dessa kan möta kundernas olika behov.

Flera utbildningsföretag bygger sin utbildning utifrån en basutbildning och sedan smalare utbildningar inom vissa områden. Det kan exempelvis handla om allt från ”Effektiv mötesbokning” till ”Optimera avsluten”. En utbildning behöver alltså inte ens ha fokus på hela köpprocessen utan kan vara inriktad på en mindre del (inledning, avslut osv).

Kundtjänst

Många skiljer på säljare och personal i kundtjänst. Men det är förlegat sätt att se på försäljning då kundtjänst minst sagt även är säljare. De kan behålla en kund som tänkt säga upp sitt abonnemang, skapa merförsäljning hos kunder som ”bara” tänkt köpa några få produkter osv.

Av den anledning är även säljutbildningar vanliga som vänder sig mot personer som jobbar i kundtjänst. Den person som sitter i kundtjänst är ofta personen som hjälper kunden genom den ”digitala resan” från intresse till köp. Här gäller det helt enkelt att tydligt kunna skilja på när försäljning, vägledning eller bara information efterfrågas.

Vill du öka försäljningen kan en säljutbildning vara lösningen. Vilken utbildning som däremot passar bäst beror helt på vad som säljs, vilka som är kunderna och vad målet är med utbildningen.

Läs mer om säljutbildning och andra företagsutbildningar på http://gmsgroup.se/.

Så lukrativ är städbranschen

30 jan 2019

Det har vekrligen blivit lukrativt att arbeta inom städbranschen. Bara under förra året, gjorde svenskarna avdrag för en miljard kronor – du läste rätt; en miljard kronor. Då kan du ju tänka dig vilka siffror som aktörerna inom städbranschen tjänade bara på ett enda år. Visserligen har antalet städfirmor vuxit under de senaste åren, men samtidigt har marknaden och efterfrågan vuxit mycket udner samma tid. Samtidigt har det vuxit fram företagare som ändå har valt att fuska med skatteinbetalningar. Då har de anställt personer i stark beroendeställning, samtidigt som de har skattat för någa anställda, men inte för alla. På det sättet lyckas de undgå skattekonstroller och ökar intäkterna och sänkt skattetrycket. De kan också har tagit in inkomster från Arbetsförmedlingen som de inte har redogjort för. Detta enligt städbranscens egen organisation; städbranschenisamverkan.se.

Det är inte okej att fuska med skatter

Det lönar sig inte att fuska och vi tar starkt avstånd från alla former av skattesmitning. Varför det då? Vi får så mycket av de skatter som vi betalar för. Vi får vägar, transporter, kollektiv trafik, barnens skolor, universitet och högskolor. Barnen får gratis medicinsk vård, tandläkare och psykiatrisk vård. Våra pensionärer får subventionerad medicinsk vård. De får subventionerad hemstjänst, och städtjänst via Rut-avdragen. Vi har gratis bibliotek, kultur och många andra samhällsnyttiga institutioner. Det räcker med att åka till ett annat land, exempelvis utanför EU och jämföra med deras service till sina medborgare. Vi i Sverige har en hög levnadsstandard.

Satsa på att arbeta med hemstädning

Med Rut-avdragen får dina kunder göra avdrag för hemstädning, för trädgårdsarbete, för reparationer och service av IT-tjänster, vitvaror, för personlig service, flytthjälp och mycket mer. Det är dumt att inte utnyttja möjligheten att göra avdrag på sin hemstädning. Om du satsar på att arbeta, höjer du din egen levnadsstandard, får en bättre pension, och mår bättre. Ju mer du arbetar, desto större är chansen att anställa andra som kan hjälpa till med att föra och driva företaget framåt. 

Arbeta med marknadsföring av företaget

Har du ett företag är det viktigt att satsa på att så många som möjligt får veta om företaget, så att du kan få in alla dina kunder. Att satsa på en hemsida är bland det första du bör göra. Sedan se till att dina kunder hittar till din hemsida. På hemsiodan är det viktigt att de snabbt hittar kontaktuppgifter och förstår varför de ska anlita jsut dig och ditt företag. Här kan du läsa mer om hur ett företag marknadsför sin hemstädning i Täby: http://www.hemstädningtäby.com.

Visa upp företaget

23 jan 2019

Hur gör man för att företaget ska synas mer och få mer uppmärksamhet? Det är väldigt dyrt att göra reklam i tidningar och TV. Därför går många företag ut på internet för att nå många på en gång. Men köpt reklam är alltid lite speciellt, det är många gånger effektivare att få ett bra rykte eller få uppmärksamhet på andra sätt. 

Att få uppmärksamhet i vardagen är inte helt lätt och kan ta tid. Hur går man då? Det finns flera sätt, men ett sätt är att profilera företaget genom skyltar och kläder. Klassiska uttycket "syns du inte, finns du inte" stämmer ofta bra.

Arbetskläder

Många fysikiskt krävande arbeten kräver bra och effektiva arbetskläder. Då är det ett smart och enkelt sätt att få gratisreklam att skaffa enhetlig klädsel till personalen. Man förenar på ett enkelt sätt nytta med nöje. Men det är väldigt viktigt att det är kvalité i kläderna. Trasiga och slitna kläder gör motsatt effekt och kan kopplas samman med firman. 

Det är även effektivt att vid evenemang och konferenser ge alla anställda olika varianter av kläder med företagets logotype för en häftig vi-känsla. Ett hantverksföretag som kommer hem till bostaden utan företagskläder känns inte seriöst och kan ge negativ klang.

Kläder som syns

Det går att få alla kläder med remklamtryck. Det kan handla om tröjor och byxor men även till exempel strympor, mössor, kepsar och slipsar. Många butikskedjor har enhetlig klädsel vilket gör ett proffsigt och seriöst intryck. Även restauranger och liknande använder sig av detta. Frågan "jobbar du här?" vill man inte gärna ha om man vill verka seriös.

Här kan du läsa mer om profilkläder för företaget: www.pss.se.

Fler effektiva sätt att synas

Vad kan man mer göras för att visa upp företaget? Ett sätt är gåvor som handdukar, kepsar och liknande. Ett populärt sätt att få företaget att synas är annars skyltar och bildekaler med företagsnamn och loggor. Då ser allmänheten enkelt företagets namn och logga och lägger på minnet medvetet eller undermedvetet. På företagets bilar bör dekaler eller speciallackade budskap finnas för att sprida företagets budskap i form av telefonnummer och adress till företagets sidan på internet. 

Vem läser inte dekaler på bilen framför, framför allt i storstädernas köer. Delar man också ut dekaler till personalen är chansen stor att de även har dessa på sina personliga bilar. Dekaler och stripade bilar även väldigt billig och effektiv reklam som når fram.

 

Varför inte jobba med din hobby?

10 jan 2019

Många som är duktiga i sin hobby, startar företag som har med det stora intresset att göra. Är man kunnig inom ett område och märker att andra är intresserade av att få köpa av de varor och tjänster som man erbjuder, är det ingen dum idé att dra in pengar på det som man är duktig på. Kan man mycket om viner, till exempel och är intresserad av att importera viner, kan man starta både en vinimport och föreläsa om de olika vinerna, erbjuda företag att komma och få avsmaka viner, middagspaket och berätta om hur de olika vindruvorna växer, hur de tillverkas och hur de säljs.

Svenska viner odlas framför allt i södra Sverige

De fåtal svenska vindruvor som odlas i Sverige är framför allt på Gotland, i Skåne och på Öland. Av dem är Skåne det största vinproducenterna. I hela Sverige finns det cirka 30 vingårdar, som alla är tvungna att säljas via Systembolaget som fortfarande har monopol på sin vin- och spritförsäljning. De svenska vinerna säljs endast som bordsviner, eftersom det ännu inte finns någon klassificering i Sverige. Det finns nämligen skyddade klassificeringar, såsom kvalitetsviner, lantviner och regionala viner. Exempel på några svenska viner och vingårdar i Sverige är Blaxta vingård i FLen, Grythyttan vin, Gutevin i Hablingbo, Kullabygden vingård och Kullahalvöns vingård och Skillinge vingård. 

Är du intresserad kan du och företaget få en vinprovning

Att göra en gemensam vinprovning är ingen dum idé som ett företagsevent. Framför allt om man arbetar med mat och dryck i sin profession. Arbetar man med mat och dryck är det viktigt att alltid lära sig mer om olika smaker, hur de passar ihop och kanske kunna åstadkomma nya matrecept och rätter. Det gäller att vara kreativ och öppen för nya smaker och nya kombinationer. Då måste man vara öppen och inte fördomsfull om vad som passar ihop och vad som inte gör det.

Prova Winea som vinprovning för företag i Stockholm

Winea är ett företag som arrangerar vinprovning för olika företag i Stockholm. Där kan man välja olika slags vinprovningar. Då kan man kombinera vinprovning med ost, med choklad, med hela middagar. Man kan prova champagensorter, ölsorter och whiskeysorter. Det finns överraskande smaker som passar bra ihop och som man på egen hand knappast kommer på. Då är det roligt att få ta del av nya idéer om smaker av någon som är professionellt vinsmakare. Då lär man sig också att känna igen vilka olika smaker det finns och vad som menas med "ett ungt, friskt vin" eller viner med "bärig smak", eller vad "rund smak" innebär. Läs mer här.

När du behöver en inspiratör till företaget

2 jan 2019

Vi människor är ju sådana att vi blir påverkade av varandra. Är någon ledsen, blir omgivningen också det, och tvärtom; är någon sprudlande glad, smittar det av sig så att andra i närheten också blir glada. Det är i sanningen märkligt fenomen, detta att i påverkar varandra så mycket. Man kan tycka att vi brode vara mer förhindrade att påverka våra medmänniskor i så hög grad, men så är det. Är någon positiv då blir fler det. På det sättet blir vi påverkade av varandra. Det är bland annat därför som man ska vara noggrann med vilka människor som man umågs med, då vi tenderar att bli lika dem.

Hur ofta frågar du dig vad du vill?

Ibland kan det räcka för att komma in på nytt spår (mentalt) att träffa någon som pushar en i rätt riktning genom att träffa någon som kan inspirera en till att tänka i nya banor. Eller så är det någon som lockar fram det som vi egentligen bär på inom oss, men som i vanliga fall inte kommer fram. Då kan det finns mentala hinder som hindrar oss från att inse vad det är som vi egentligen vill och önskar oss. Träffar vi då på rätt människor kan de ta fram det som egentligen finns inom oss, bejaka det och arbeta för att förverkliga det.

Anlita en inspirationsföreläsare

Om det är så att du helst skulle vilja förverkliga det som du egentligen önskar och tänker på, kan du ta hjälp av en inspirattionsföreläsare. På samma sätt som när det kommer till en själv, kan man på ett företag "glömma" det som man egentligen vill göra och man tappar fokus på det som är själva kärnana i företagets verksamhet. De flesta företag kan tappa visionen om varför man har startat företaget. Det kan lätt bli så att man endast löser problem, men inte arbetar för att förverkliga det som var själva intentionen med företaget och anledningen till att någon ens grundade det. En inspiratör ser till att ställa frågor om varför man startade företaget och vad det var som gjorde att man överhuvudtaget ville ha ett företag.

Rätt person kan få företaget på fötter

Rätt sorts person kan få människor att satsa på nytt på det som var grundtanken med företaget. Det är lätt hänt att företaget tappar gnistan. I stället för att förverkliga det som man egentligen hade tänkt när man startade verksamheten, ägnar man sig åt fel saker. Här kan du läsa mer om hur du kan anlita en inspirationsföreläsare.

Cannes – Sol, bad….och konferens

17 dec 2018

Cannes är känt för ett varmt och skönt klimat, en mängd stora festivaler och delvis för att vara en konferensort. Det är nämligen inte ovanligt att exempelvis svenska företag åker hit och har konferens i Cannes istället för att ha det i Sverige. Vad kan konferensdeltagaren vänta sig under resan? Självklart beror det på vilket hotell som bokats, var konferensen ska hållas och vilka upplevelser som ska genomföras. Men visst har Cannes spännande upplevelser att bjuda på. 

För företag inom bilbranschen kan ett besök på testbanan för Formel-1 bilar vara ett uppskattat inslag på resan. En bana som används för att testa fram olika bilar men även för de som vill prova att köra en av dessa bilar. Bara du har körkort kan du få gasa en bil i närmare 240km/h. Ett minst sagt uppskattat sätt att toppa några dagars konferens.

Filmfestival – och egen Oscarsgala

Cannes kanske är allra mest känd för den enormt stora filmfestivalen som genomförs en gång per år. En filmfestival som gör att staden kokar av journalister, kändisar och de som älskar film. Detta är självklart något som upplevelseindustrin tar fasta på vilket gör att man kan göra egna filmer och ha ”glitter och glamour” via egna Oscarsgalor.

Svenska resebyråer som anordnar konferensresor – bland de bästa är till exempel SOF Event – ordnar även med underhållning och upplevelser för deltagarna. En av dessa handlar just om att skapa film. Tillsammans i grupper skapas tv-reklam för företaget varpå man äter middag och har Oscarsgala. 

Gamla Stan – Lugnt och pittoreskt

Är 240km/h eller en Oscarsgala för fartfyllt efter flera dagars konferens? Önskar deltagarna något mer lugnt och kulturellt? Cannes är även känd för Gamla Stan. De delar av staden som tydligast bär sitt historiska arv. Delar av denna stad är från medeltiden och de smala gatorna och pittoreska caféerna bär denna känsla vidare. Självklart besöks då även klocktornet Tourdu Suquet som nog är den byggnad som främst kännetecknar Cannes. 

Hamnen – För att se lyxbåtar

Ta en paus från dagens schema och gå ner till hamnen för att imponeras av riktigt dyra, stora och exklusiva yachter. Prislappen är aldrig under ett par miljoner och dessa imponerar verkligen i storlek och lyx. Köp en fika på vid stranden och njut av de mäktiga båtarna. Fikat har du i alla fall råd med…

Sainte-Marguerite – För dig som söker lugnet

Är det lugn och ro som önskar kan Sainte-Marguerite rekommenderas. En ö full med vackra vandringsleder som slingrar sig genom ett vackert naturlandskap. Ön har även en del historiska sevärdheter men framförallt är det lugnet som lockar. 

Eventbolag – eller boka själv?

12 dec 2018

När företag ska åka iväg på konferens är det mycket vanligt att konferensen kombineras med event, en upplevelse tillsammans som för gruppen samman. Många väljer att åka till Stockholm då huvudstaden minst sagt har något för alla smaker. Detta oavsett om man söker teater och underhållning eller adrenalinfyllda upplevelser. Frågan blir däremot inte bara vad som ska bokas in utan även vem som ska göra det. Ska ett eventbolag anlitas eller ska allt bokas av någon på företaget?

Ett eventbolag jobbar med kompletta lösningar vilket även är dess styrka mot att ta hand om alla bokningar själv. I Stockholm finns eventbolag med relativt olika inriktningar då vissa fokuserar på småföretag och andra hellre gör stora fester och evenemang med hundratals gäster.

Svårigheten att kombinera på egen hand

Det finns primärt två fördelar med att anlita eventbolag istället för att låta någon på företaget avsätta tid för att boka biljetter, konferenslokal, underhållning m.m. För det första handlar det om tidsaspekten. Finns det någon på ert företag som kan avsätta en förmiddag till att ringa runt till olika hotell och boka konferensen, boka tågbiljetterna och sedan hitta ett event som finns inom lagom avstånd från hotellet.

Det tar självklart inte lång tid att boka allt om det är ett företag med 3 - 4 anställda och företagseventet hålls på samma hotell som man bor på, eller på gångavstånd. Men hur lång tid tar det att ordna allt om det är 45 personer som ska med? Är det värt att låta en anställd ta hand om detta på arbetstid vilket därmed gör att den produktion som annars hade genomförts måste ligga på is.

Större flexibilitet

Den andra fördelen handlar om flexibiliteten. Självklart har eventbolag i Stockholm betydligt fler kontakter i staden än vad andra företag har. De kan därmed hitta flexibla lösningar som annars varit svåra att nå.

Kanske vill ni ha catering till en speciell lokal och ha företagseventet på en special plats eller anpassat för deltagare som har funktionsnedsättning. Med erfarenhet av branschen, många kontakter och möjlighet att hitta flexibla lösningar kan ett eventbolag hitta lösningar på de flesta önskemål. Det är ju trots allt deras uppdrag att hitta lösningar – oavsett vilka önskemål som kunden har.

 Sammantaget kan sägas att eventbolag har flexibiliteten, kunskapen och tiden som behövs för ett uppskattat företagsevent. Detta framförallt om det handlar om större sällskap. Med mindre sällskap är det relativt enkelt att orda hela konferensen och eventet på egen hand.

Popup Works är ett företag i Stockholm som anordnar olika typer av företagsevent.

← Äldre inlägg