Blogg

Sida 2

Ingen marknadsföring utan bilder av reklamfotograf

10 apr 2020

Om du inte syns finns du inte. Så enkelt är det. Vill du ha kunder? Har du bra produkter och tjänster men en hemsida utan träffar? Du behöver foton och det är dags att anlita en reklamfotograf.

Idag mer än någonsin är synlighet viktigt. På en marknad där potentiella kunder ständigt matas med information är placering och fotografier livsviktigt för överlevnaden. Tjänster och varor från hela världen finns endast ett klick bort för kunderna och för att inte bli frånseglad av konkurrenterna krävs en aktiv marknadsföring. Hur ser egentligen din hemsida ut? Lockar den till läsning? Finns kontaktinformation lätt tillgänglig? Berättar hemsidan ens vad ni håller på med i företaget och vilka produkter ni säljer? För att inte tala om vilka ni är? Och hur ser det ut med er närvaro på sociala medier?

Vikten av ett snyggt och attraktivt bildmaterial

Att ha ett bildmaterial som andas professionalitet är oerhört viktigt oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver. Om du främst koncentrerar verksamheten på varor så ska de presenteras på ett sätt som lockar till vidare intresse även efter första bilden. Skärpa och rätt ljussättning är därför a och o för att betraktaren ska vilja se mer. Är det istället så att ditt företag erbjuder tjänster till kunderna? Då behövs den typ av fotografier där den verksamheten framgår. Handlar det om en firma som erbjuder hantverkstjänster fungerar bilder på dina anställda i arbete som intresseväckare, tillsammans med bilder på de färdiga resultaten. Det fungerar däremot inte alls för exempelvis bokföringstjänster utan då behövs andra grepp. En bra bild drar in åskådaren i texten och konceptet och föder intresse. I vissa fall är det dig som person som bör vara i fokus. Detta kan till exempel vara fallet om du sysslar med någon form av kreativ verksamhet - tänk debattör, föredragshållare eller någon form av scenkonstnär.

En reklamfotograf kan stå för mer än bara fotografier

En reklamfotograf kan mer än bara det rena hantverket med skärpedjup och exponering och beskärning. Genom den erfarenhet en erfaren fotograf skaffat sig genom åren kan hen också bidra med idéer och förslag. Den bild du tänkt dig kanske inte fungerar lika bra som fotografens förslag och just detta är en av anledningarna till att det är så bra att bolla idéer med ett proffs. En reklamfotograf kan genvägar och alla trix som krävs för att åstadkomma merförsäljning för dig, så ta kontakt redan idag.

Siktar du på att bli ledare?

9 apr 2020

Planerar du att gå en ledarskapsutbildning? En ledarskapsutbildning kan göra oerhört mycket för hur du lyckas som ledare på en högre position i företaget. Samtidigt finns saker som du kommer att lära dig under arbetets gång, som inte lärs ut på seminarier eller kurser. I den här texten listar vi en del tips som höga chefer, runt på storföretag över hela världen, har delat med sig av.

Träna på att göra en bra pitch

Som VD är det möjligt att kunderna inte alltid direkt kommer och knackar på dörren. Att kunna göra en bra pitch och presentation av en idé eller en produkt är en viktig egenskap hos en hög chef. Viktigt är att på kort tid och på ett pedagogiskt vis kunna engagera utomstående i företagets produkter eller affärsmodell.

Att kunna göra en bra pitch är inget som kommer helt naturligt (åtminstone inte för många). Det här är något som de flesta behöver träna ordentligt på för att kunna frodas som en chef på en högre position. För de allra flesta är det inte så enkelt som det låter.

Gå en ledarskapsutbildning

Som nämnt i inledningen kan en ledarskapsutbildning ge dig ovärderlig kunskap som du kan använda dig av vid senare tillfällen. Det finns en rad olika inriktningar som programmen erbjuder. Till exempel kan du specialisera dig mot konflikthantering eller mot projektledning. Vilken inriktning på ledarskapsutbildningen som passar dig bäst vet bara du. Det bör stämma överens med hur ni arbetar och vad du har för mål senare i karriären. Kanske siktar du mot att bli styrelseordförande? I sådana fall lämpar sig säkert en ledarskapsutbildning med inriktning mot styrelsearbete mycket bra.

Många väljer att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm där utbudet är stort (förutsatt att man bor relativt nära), medan andra väljer att göra det på distans. Fördelen med att göra det på distans är att du inte begränsas rent geografiskt och kan välja de kurser som finns valbara – oaktat om du bor i en storstad (Stockholm, Göteborg t.ex.) eller ute på glesbygden. Det enda du behöver är ju dator och internet, vilket finns ute på landsbygden såväl som i storstäder som Stockholm och Göteborg.

Ta kritik på rätt sätt

Många chefer kan vittna om mer och mer kritik ju högre upp på stegen du klättrar. Det gäller att kunna hantera kritiken utan att ta det personligt. Först och främst bör man kunna skilja på konstruktiv kritik och kritik som är svårt att göra någonting produktivt av.

Kan man sålla ut den kritiken som faktiskt är värd något finns stora möjligheter att förbättra sitt ledarskap, sina företagsrutiner eller annat som påverkar personalen på företaget. Avfärda inte samtlig kritik som gnäll eller intetsägande klagomål. Genom att ta dem på allvar har du genuint goda möjligheter att förbättra verksamheten.

Lär dig att säga nej

Det här gäller samtliga på ett företag – inte bara cheferna. Medan det för en lägre anställd kan handla om att inte ta på sig kollegans pappersarbete, kan det för en chef handla om att hårfint avskilja vilka möjligheter som faktiskt får företaget att växa och vilka som endast är distraktioner.

Hitta den rätta chefen för jobbet

8 apr 2020

Att anställa personal är något av ett vågspel. Att anställa en chef är att höja insatsen ett snäpp. Det finns många intresserade med rätt kompetens men hur hittar man den enda och den rätta?

Arbetslivet är fullt av utmaningar, både stora och små. Vilka de är bestäms av flera faktorer. Vilken typ av arbetsuppgifter du har är en och hur din personlighet fungerar är en annan. När det ingår i arbetsuppgifterna att ta strategiska beslut som direkt påverkar verksamheten blir livet intressant och utmanande. En specifik position har den som har rekrytering bland arbetsuppgifterna. Ett företag fungerar i allmänhet inte bättre än de individer som arbetar där så besluten är aldrig enkla. Det man bestämmer påverkar företaget, lönsamheten och det psykiska klimatet på arbetsplatsen. Verktyg för att bedöma intresserade personer är ofta trubbiga och processen behöver involvera mer än en enskild beslutsfattare.

Olika personer passar för olika chefsroller

När man ska rekrytera en person till en chefsroll är det mycket att tänka på och det är viktigt att företaget faktiskt själv har klart för sig vad det är man önskar. En chef är inte bara en chef utan beroende på vilket område man ska arbeta med krävs kanske olika egenskaper. Det är inte samma sak att vara chef inom produktområdet som att vara chef inom personal. Ekonomichef och chef för affärsområde har inte nödvändigtvis behov av exakt likadan kompetens eller samma personliga egenskaper. Finns det då ens några gemensamma drag som i stort sett alla chefer behöver ha? Här utgår vi från att de sökande har en tillräcklig formell kompetens. De har rätt utbildning och har kanske, eller inte, arbetat med liknande uppgifter tidigare. Det sistnämnda är inte alltid relevant - en yngre person utan lång erfarenhet kan hantera uppgifterna minst lika väl.

En chef som alla önskar sig är en ledare

Om du vill att din nya chef ska fungera i sin roll behöver du finna någon som är en “people person”. Chefer med den gamla typen av auktoritär utstrålning är ineffektiva och gör ingen arbetsplats bättre. Däremot behöver en chef ett inre lugn och självförtroende som tillåter personen att fatta egna beslut och även obekväma sådana. En bra chef är en bra ledare och sköter arbetsuppgifterna med passion och intresse, inte för bonusar. Det kan ta tid att finna personen men det kommer vara värt besväret. Ta hjälp av en konsult med erfarenhet i chefsrekryteringen! Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.valegro.se/

Starta eget aktiebolag – tips

7 apr 2020

Ska du starta ett eget företag och behöver råd kring bolagsformen aktiebolag? Här kan du läsa om att starta eget aktiebolag – tips.

Gör grundlig research

Att läsa på låter kanske som ett otroligt tråkigt tips men ack så viktigt. Innan man startar ett eget aktiebolag är det såklart av största vikt att känna till vad som krävs och vad som gäller. Visste du till exempel att det behövs en kapitalinsats på minst 25 000 kronor?

Förutom vilka krav som finns för att starta ett aktiebolag bör du även kolla på andra saker, som hur konkurrensen ser ut i den bransch du planerar att vara verksam i, att du skriver en bra affärsplan och att tiden är rätt. Du behöver helt enkelt ta reda på så mycket som möjligt, planera noggrant och ha en bra plan inför uppstarten.

Två män skakar hand vid bord, ytterligare fyra personer sitter vid bordet

Välj ett bra företagsnamn

För att fastna på folks näthinnor är det en stor fördel om man har ett smart och bra företagsnamn. Namnet ska gärna spegla verksamheten på något vis, så att man enkelt kan koppla ihop det med vad som erbjuds. Tänk också på att namnet inte ska vara för långt eller krångligt samt på att kontrollera så att det faktiskt är ledigt.

Skapa en logga

Inte bara namnet är viktigt utan det är också bra att ha en egen logga. Även denna ska vara utformad på ett sådant sätt att man lägger märke till och kommer ihåg den. Namn och logga är sådana saker som du kan fundera på långt innan du startar ditt bolag och det kan faktiskt vara bra att vara förberedd när den stora dagen äntligen är kommen.

Skaffa digital närvaro

När man startar ett företag är det bra att ta tag i sin digitala närvaro så snart som möjligt. Börja med en enklare hemsida så att potentiella kunder kan hitta dig. Se till att det finns kontaktinformation tydligt på sidan och berätta gärna om dig själv, om företaget och vad som erbjuds. Se även till att skaffa konton på olika sociala medier för att på ett snabbt sätt öka spridningen och kännedomen kring ditt varumärke.

Se över din trygghet

Trygghet kan betyda många saker men för en nystartad verksamhet handlar det om olika typer av försäkringar. Kolla efter en bra företagsförsäkring, gå med i a-kassan och fundera över andra trygghetslösningar så som pension. Ett väldigt bra tips är att ta hjälp med dessa frågor av någon som är varm i kläderna inom området.

Leta lokal – i tid

Behöver du en lokal till ditt nya företag är det klokt att börja leta i god tid i förväg. Bra lokaler växer inte på träd och att dessutom hitta något som är optimalt för verksamheten är ännu svårare.

Ett aktiebolag är en vanlig bolagsform bland företagare och det finns många smarta tips att ta med sig på vägen. Det som egentligen skiljer sig från andra bolagsformer är just dom olika kraven. I övrigt är det mest viktigt att tänka på att komma ihåg allt som ska göras, alltifrån att ha en bra affärsplan till att marknadsföra sig.

Information om hur bokföringen ska skötas i ett AB kan du hitta här

 

Vilka fördelar finns det med tredjepartslogistik?

6 apr 2020

Som företagsägare kan du spara mycket tid genom att anlita någon annan som kan sköta lager och logistik åt dig. Tiden som sparas in kan läggas på utveckling och projektledning istället.

Vilka fördelar finns det med tredjepartslogistik? Den största fördelen är som sagt att du sparar massor med tid genom att anlita någon som sköter logistik och lager åt dig och ditt företag. Den tiden kan spenderas på att utveckla företaget eller sätta igång med ledningen av ett spännande projekt. 3PL eller tredjepartslogistik anses idag vara en av de mest effektiva lösningarna för optimering av logistikuppgifter. Ett stort plus är att du aldrig betalar för mer än vad som nyttjas. Det spelar ingen roll om det handlar om lagerutrymme eller logistikplanering, du betalar inte för mer än vad du använder. Inkluderas det ännu flera tjänster kommer avkastningen givetvis att öka. Så förutom lagerhållning och olika distributionslösningar är det en bra idé att även lägga till materialproduktion. På det sättet får du en ännu effektivare process.

Huvudidén med 3PL

Huvudtanken bakom 3PL är att optimera och få kontroll över det befintliga lagret. Många företag har fyllda kontorsförråd med allt från pennor till rollups. Förrådets innehåll glöms bort, ingen kontrollerar vad som behövs utan beställer bara enligt rutin. Detta slösar inte bara på resurser, utan även tid. Att anlita någon som har koll på lagret och ser till att du löpande får uppdaterade lagerlistor oavsett vad som finns där, är bland de smartaste besluten som kan tas i ett företag. Detta förflyttar flera uppgifter i företagets produktionsled till en leverantör som erbjuder helhetslösningar. Resultatet som det nämndes ovan är givet – du får mer tid över för övriga uppgifter såsom utveckling och innovationer som kommer att driva företaget framåt.

Slipp projektleda och få bättre koll på kostnaderna

3PL ger dig chansen att få full kontroll på kostnaderna varje månad. Hur fungerar det? Samarbetar du med en partner när det kommer till lagerhållning och lagerutrymme kommer du att få en faktura för samtliga kostnader. Inga överraskningar eller oväntade avgifter kommer att dyka upp. En samlad faktura ger dig en full överblick av företagets månatliga avgift för de poster som du har beställt. Det är utan tvekan praktiskt att ha en leverantör för hela produktionsledet. På det sättet slipper du bli involverad med flera leverantörer och ansvara för ledtider, kostnader och deadlines. Principen är enkel, du som företagsledare beställer och leverantören fixar oavsett vilken del av produktionsledet din beställning gäller.

Starta det nya året med en kickoff

23 mar 2020

Det nya året har precis tagit sin början och för företag så gäller det dels att få anställda att skaka av sig ledighetens kläder och dels också motivera samtliga inför det år som komma skall. Det kan lätt bli så att tiden rinner iväg; många företag ser januari som en månad av ren anpassning där resultatet sällan blir så bra som de borde vara. Anställda kommer sent, de går tidigt och då de väl arbetar så sker det inte med samma glöd som det gjort under andra månader. Här kan en rejäl uppstart vara lösningen; en kickoff som visar att det, så att säga, är allvar igen – men med en rolig touch. Vi skulle säga att en sådan tillställning har väldigt stor potential sett till att de anställda – under trivsamma former – får förklara sina målsättningar, får prata av sig rent allmänt och presentera sig för nyanställda som ofta tillkommit i januari. En kickoff är ett bra startskott som signalerar att alla är välkomna tillbaka och att det är dags att börja arbeta igen. Dessutom så får de anställda något att se fram emot också; ett nödvändigt break mitt i de oxveckor som brukar vara synonymt med januari och delar av februari. 

Använd er egen lokal och beställ catering

Ligger ert företag i Stockholm kan en kickoff komma att kosta mycket pengar. Dels kanske ni ska genomföra någon typ av aktivitet, dels ska middagwn kanske serveras tillsammans med dryck och slutligen kanske även en efterföljande aktivitet måste betalas. Vårt råd? Nyttja de lokaler ni har och beställ catering. Det är en prisvärd lösning som – i Stockholm – inte alls är tråkig. Tvärtom, catering i Stockholm innebär inte någon trist mat, serverad ur tråkiga kärl – där handlar catering om en helhetslösning. Vi ger några exempel på hur detta kan te sig och vi kan säga att ni valt catering från en libanesisk restaurang - här är några exempel på vad ni kan inkludera i tjänsten: 

  • Spännande meny

Maten serveras så att alla kan äta samtidigt. Varje rätt presenteras utförligt och får en kulturell innebörd som gör att den blir trevligare att inmundiga. För allergiker och veganer eller vegetarianer så går menyn att anpassas – utan att bli tråkig.

  • Underhållning:

Ni kan välja att sätta en extra tuch av mellanöstern på er kickoff – detta genom att inkludera både vattenpipa och magdansöser i priset.

  • Musik

Sannolikt är att ni på ert företag i Stockholm har begränsat ljud och att ni således inte kan spela musik på det sätt som en fest kräver. I tjänsten catering kan man ofta addera en ljudanläggning – något som i sin tur kan öppna upp för andra alternativ som exempelvis en musiktävling.

  • Bra pris

Ju fler ni är – desto billigare blir varje kuvert. Faktum är att catering blir betydligt billigare än ett besök på en restaurang. Är ni i era egna lokaler så kan ni dessutom servera vin och öl till ett självkostnadspris. Eller låta företaget inom catering sköta även denna fråga; något som även det brukar bli billigare. Och godare: de vet vilket typ av vin som passar maträtterna de serverar. 

Köp eller leasa en begagnad arbetsbil

22 mar 2020

En liten elbil för miljömedvetna rörmokare i innerstan eller ett stort skåp som har plats för allt? En pickup som tar dig vart du vill men som inte är lika miljösmart. Vad är en bra jobbil?

Det är inte ovanligt att man som exempelvis elektriker och rörmokare leasar sin företagsbil i stället för att köpa den. En ny bil kostar en hel del och det är inte alltid ekonomiskt att köpa en i ett mindre företag. Även då man leasar en bil så får man göra avdrag för moms men hur mycket är lite beroende på vad för slags bil man väljer. För att underlätta val av bil är det en god idé att först räkna ut månadskostnaderna och göra en kalkyl på bränsle, service och övriga skatter och försäkring. Bilens storlek är också avgörande. Måste man ha plats för en massa utrustning eller räcker det med en lite mindre bil?

Glöm inte att även kolla hur säker bilen är

Ju lägre halter av koldioxid bilen släpper ut desto lägre blir skatten på den. Vill man eller har möjlighet att göra något för miljön så kanske man ska välja en elbil? Bilens säkerhet är också något man bör titta på. Bilen är ju nästan som ett extra kontor och man spenderar en hel del tid där och säkerheten är viktig. På nätet kan man hitta krocktester på olika bilar. Inte att förglömma är att bilens skåpinredning, om den är egentillverkad, ofta försämrar säkerheten. Köper man en av de lite dyrare, bättre transportbilarna så brukar också andrahandsvärdet vara högre. Ibland så bra att det faktiskt lönar sig att köpa en lite dyrare bil eftersom värdeminskningen är så pass låg.

Provkör bilen med den last i som ni normalt har

Ett annat alternativ då man är i behov av en bra transportbil men kanske inte har ekonomin att köpa en av de bättre och dyrare är att istället köpa en bra begagnad bil. Det finns bilföretag specialiserade på just begagnade transportbilar som säljer bra servade bilar av kända märken. Är man osäker ändå och har svårt att bedöma om det är rätt bil så kan man oftast börja med att leasa den. Även då man köper begagnat brukar eventuella tillbehör och paket medfölja. Innan ni slår till och köper så provkör bilen med den last som ni normalt har med er. Då känner ni bäst om det är rätt bil för er.

Vikten av att dricka vatten

22 mar 2020

Vatten är liv och det är mycket viktigt för hälsan att man dricker tillräckligt varje dag. Men hur ser man till att ens personal dricker tillräckligt och vad kan man göra för att hjälpa till?

Man kan gå veckor utan mat men man överlever endast ett par dagar utan vatten. I Sverige är det få som kan hamna i situationer där man inte hittar vatten att dricka, men ändå är det extremt många som faktiskt dricker för lite vatten och som mår dåligt av det utan att man vet om det. När dagarna är varma, eller om man har tränat, är det lättare att känna att man blir törstig och behöver dricka. Men många symptom på vätskebrist är så luriga att det inte är törst som känns utan någon annat som man kan tro ha andra orsaker. Vanliga symptom på vätskebrist är huvudvärk, yrsel och kramper. Men det kan även vara andra symptom som irritation, trötthet och magsmärtor.

Äta sig otörstig

Dricka är egentligen nummer ett och mat nummer två. Men för många så är vätska istället ett komplement och dessutom sällan rent vatten. De företag som skaffat en vattenkylare av något slag märker ofta att personalen börjar dricka mer, trots att det hela tiden funnits vatten i kranen att tillgå. Med ökad konsumtion av vatten kan man märka ett flertal förändringar hos personalen, förutom kanske att de börjar besöka toaletten oftare. De anställda blir gladare och piggare. En del påstår också att antalet sjukdagar kan sjunka om personalen börjar dricka mer vatten. Och eftersom många äter först och dricker sen, eller som komplement, så kan man även börja se en sänkning av personalens övervikt med tid. Även det är en variabel som sänker antalet sjukdagar i längden.

Vattenhålet på jobbet

En vattenkylare kan vara utrustad med filter och innehålla källvatten, samt även ha möjlighet att kolsyra vattnet. Det finns företag som arbetar med uthyrning och skötsel och önskar man en vattenkylare på jobbet så brukar det börja med att man får ett besök för att undersöka vad som kan passa. Många arbetsplatser brukar sätta vattenkylare i anslutning till arbetsplatsen istället för i köket, eftersom man vill att personalen ska ha nära till vattnet och på det viset dricka mer under dagen. Att ta ett glas vatten och samtidigt en paus, kan samtidigt vara främjande för gruppandan och ge de anställda en liten paus för återhämtning och eftertanke under dagen.

Oavsett behov är möjligheterna oändliga

20 mar 2020

Syns du inte, finns du inte - som det så klassiskt heter. Influenser, egenföretagare eller förening - oavsett vem eller vilka ni är så är det A och O att synas och planera sin marknadsföring.

Vilka är dina behov? Först och främst måste vi bryta ner din målgrupp. Vem vill du nå? Vem är din kund, din följare och din köpare? Vill du sälja resor genom att nå kvinnan i ett parförhållande eller mamman i familjen? Vill du nå mannen som har råd med den senaste modellen? Eller vill du slå igenom med din youtube-kanal med gröna sköldpaddor? Oavsett vem du är så behöver du ett namn, en logo och ett uttryck som är ditt alldeles egna och unika, med vilket du känns igen. När du har detta på plats kan du skapa marknadsföring i form av proffsiga, personliga konton på sociala medier. Profilprodukter att dela ut till kunder på mässor, i konferensrum och skicka ut som direkt reklam osv.

Anlita ett professionellt och kreativt tryckeri

Driver du butik kanske du behöver en gatupratare. Eller vill du ha en banderoll för en idrottshall, kanske profilkläder till dina anställda eller är det helt enkelt så att du vill skriva en bok om ditt liv och fylla den med minnen och bilder? Det allra mesta löser du genom att kontakta ett tryckeri. De kreativa själar som jobbar med tryck har öga för det grafiska och kan troligen även hjälpa dig att skapa en logotyp om du inte har en, eller att formge den trycksak eller bok du vill ge ut. Att trycka något idag går snabbt när mycket sker med digitaltryck, vilket innebär att du kan maila en fil med det som ska tryckas och troligen hämta det samma eller nästa dag.

Så sätt ditt mål, satsa stort och tryck till

Tryck din logo på tröjor, kuddar, gardiner eller skapa ett fantastiskt mönster med hjälp av digitaltryck. Gör din egen tapet eller tryck till på ett tyg och skapa en helt egen kollektion. Har du världens sötaste barnbarn? Samla då alla bilder i en fotobok, så du har dem lättillgängligt och snyggt. Idag finns det tryckerier som satsar på bra miljötänk, så fråga efter tryckmetoder och köp profilkläder i eko material. Välsorterade tryckerier har garanterat bra webbsajter där du kan surfa runt och se sortiment och låta dig inspireras och därefter beställa direkt online - broschyr, visitkort, trycksak, brevpapper eller vepa. Vad är ditt nästa köp?

Bra kontorsmöbler går även att hitta begagnade

16 mar 2020

Går det bra för ert nystartade företag? Har ni nya lokaler och fler anställda? Då gäller det att fylla arbetsplatsen med kontorsmöbler som ger en bra arbetsmiljö och trivsel för alla.

Men hur ska man tänka då man möblerar en arbetsplats? Ska man köpa nytt eller begagnat? Det går faktiskt att få tag på en hel del bra begagnade kontorsmöbler som nästan är som nya. Värdeminskningen på kontorsmöbler är dessutom stor så det går verkligen att fynda till bra priser. Kontorsmöbler är dessutom oftast av hög kvalitet och många av möblerna är tänkta att hålla i minst tio år. Nackdelen med att köpa begagnat är att man inte får någon garanti på möblerna vilket är fallet då man köper nytt. Så går något ändå sönder får man själv reparera.

Fördelen med att köpa nya kontorsstolar är att garanti ingår

Köper man helt ny inredning så slipper man få problem med eventuella dolda fel som kan dyka upp. Höj och sänkbara skrivbord vill man ska fungera och inte fastna i fel läge. En kontorsstol slits dessutom mycket då den oftast används dagligen under hela arbetsveckan. Slitage och påfrestningar är alltså stora på just kontorsstolar. Provsitt därför alla stolar och kolla så att reglage fungerar. Begagnade hurtsar och skåp bör också kontrolleras. Öppna varenda skåpdörr och låda och kontrollera så att de går lätt att stänga. Kolla också att det finns nycklar till de som är låsbara.

Ergonomi och funktion är viktigast då man väljer möbler till arbetsplatsen

Det kan också bli lite variation på möblerna om man köper begagnat då det kan vara svårt att hitta enhetliga möbler till alla. Men det behöver inte vara en nackdel. Men har man företaget som känner att man måste visa upp senaste designen och färgerna på kontorsstolarna så ska man kanske köpa nytt. Fast en udda lite lagom sliten miljö kan också signalera självsäkerhet och inte minst miljötänk. Viktigast är ändå att möblerna är ergonomiskt anpassade och att de fungerar. Även då man köper nytt. Vid köp av en stol till arbetsplatsen kanske man ska tänka på om den måste ha hjul, går att justera i höjdled och har bra stöd för ryggen. Vi rekommenderar till exempel ergonomisk arbetsstol. Är det inte till ett nytt kontor utan där man ska byta ut slitna möbler så är det en fördel och höra efter med de anställda och se vad de tycker och vilka önskemål de har.

Inkomster och utgifter

9 mar 2020

En liten firma eller ett jättestort företag spelar ingen roll, löner ska administreras. Både det lilla och det stora företaget kan få lön för mödan med en enklare löneadministration.

Företag kan se otroligt olika ut. Allt från den lilla firman till stora koncernen. Vad de sysslar med varierar även det. Men oavsett om man säljer importerade sidenblommor från Sydostasien, bygger gasturbiner eller importerar italienska marmorbadkar så har man ett gemensamt: omkostnader. Vad de här kostnaderna består av är naturligtvis olika beroende på företag. Sidenblommor kräver kanske tullavgifter och italienska marmorbadkar kanske måste försäkras. En del omkostnader kan vara fasta, men omkostnader kan också vara sådant som man kan påverka. En sådan påverkbar omkostnad är kostnaden för löneadministration. Är företaget tillräckligt stort kan man spara betydande belopp på att göra löneadministrationen smidigare.

Dollarsedlar upphängda på tvättstreck

Vägar till smidigare löneadministration

Hur ett företags löneadministration ser ut beror naturligtvis på antalet anställda. Ökar volymen så ökar komplexiteten, som matematikern Irvin Schnurfman uttryckte det. Det gäller inte bara komplexa tal, utan även antal löner som ska administreras inom ett företag. Om lönehanteringen i ett företag inte fungerar så smidigt som den ska bör man göra en översyn av hela utbetalningskedjan. Vilka program använder man? Hur ser administrationen ut? Kan delar av administrationen automatiseras? Listan kan göras nästan ändlös. Är ett företag tillräckligt stort blir det komplicerat till slut. Mängden anställda kan vara stor, flera olika kollektivavtal kan gälla för olika avdelningar på ett företag, det kan vara fråga om att betala ut olika ersättningar för obekväm arbetstid eller traktamenten. Kort sagt är det lite av en djungel att reda ut de här frågorna ibland.

Vart kan man vända sig?

Lyckligtvis lever vi i en värld full av experter och andra kunniga människor som ser till att såna här problem kan angripas på ett enkelt och effektivt sätt. Det finns sätt att få den här imaginära djungeln att se ut som frisk och lummig tallskog. Det finns nämligen färdigutvecklade system, till exempel HR Plus och liknande, som tar ett helhetsgrepp om situationen och analyserar varje del i det komplexa arbetet med löneadministrationen. Utifrån den analysen kan man sedan se vilka delar som kan effektiviseras och hur de bör effektiviseras. Även behovsanalyser och andra förstudier kan göras via sådana här system. Då får man en bra överblick över hur läget ser ut, vad man kan åtgärda och vad man bör åtgärda. Det man åtgärdar kommer i slutändan att spara pengar och tid för företaget.

På denna sida hittar du mer information om programmet HR Plus: https://www.hrplus.nu/

Varför man ska sätta mål

9 mar 2020

Det enda sättet att veta om man nått sitt mål är att veta vad målet är. Men varför är det viktigt att sätta mål och hur ska man tänka när man sätter sina mål och börjar arbeta för att komma dit?

Många menar att för att nå ett mål så måste man exakt definiera hur målet ska vara och sedan skapa delmål och strategier för att komma dit. Det är den enklaste vägen att gå om målen gäller utveckling av företag men om det gäller personlig utveckling privat eller av personal, så är inte alltid den raka vägen den rätta eller ens möjlig. Att sätta mål är ändå viktigt av två anledningar: man vet i vilken riktning man ska röra sig och man vet när man kommit dit.

Hur man sätter mål

När man sätter mål så kan man sätta smarta mål eller mindre bra mål. Ett smart mål är ett mål som innebär att det inte tar slut när man kommer till målet. Många som uppnår sina mål drabbas av en tomhet eftersom de endast haft målet i sikte och inte vad man ska göra när man uppnått det. Om man till exempel har som mål att ha en miljon på banken så måste det i målets finstilta finnas en anledning till varför man vill ha det och vad man ska göra när man uppnått det. Det kan till exempel vara att man vill köpa drömhuset för att kunna samla familjen och börja arbeta kortare dagar för att kunna satsa mer på sin konst. Har man den definitionen istället för bara målet en miljon på banken, så finns det ett liv och en glädje när målet är uppnått.

När målet ändras

Vid definition av mål så är det viktigt att man tänker varför man har målet. Om målet är att gå på månen och man inte har något av de kriterier som uppges krävas för att bli astronaut så kan man fundera på varför man vill gå på månen. Kanske kan man uppnå samma mål men genom att göra något annat? Det finns också massor av exempel på människor som uppnått mål som de enligt konstens alla regler, aldrig borde lyckats med. Men målet kanske också ändras under resans gång. Om målet är astronaut så kanske man upptäcker under resan att det är mycket roligare med astronomi eller att kanske coacha andra inom maratonlöpning.

Är du på jakt efter en trollkarl?

5 mar 2020

Vid ett företagsevent, på en mässa eller ett mingel kan man ibland önska sig lite magisk hjälp. Även uppdrag som att planera en möhippa eller stor fest kan få en att vilja ha en gnutta magi.

När man ordnar ett stort evenemang av något slag, oavsett om det är privat eller professionellt, vill man så klart att det ska bli så bra som möjligt. En upplevelse utöver det vanliga, som deltagarna minns och talar gott om långt efteråt. Magisk hjälp à la Askungens möss och goda fe lär troligtvis inte förekomma, men kanske går det att göra ett event mer magiskt på andra sätt.

Någon utöver det vanliga

Ett bra sätt att få litet extra liv på en fest eller ett evenemang är att boka in någon som är välkänd eller som har någon särskild talang. Till exempel en duktig sångare som kan ge ett litet, privat uppträdande på en 50-årsfest eller en inspirerande och framstående idrottare som kan ge ett upplyftande och lärorikt pepptalk på företagskonferensen. Eller varför inte någon som nyligen fått en stor utmärkelse inom samma område som det egna företaget verkar inom? Eller låta en kändiskock komma och lära deltagarna att laga till en riktigt fin middag? När det kommer till att tänka ut roliga, utvecklande och intressanta inslag under ett evenemang så är det bara kreativiteten och budgeten som sätter gränser. Men vad sägs om att göra något alldeles extra magiskt?

Trolla fram en magiker

Trollkarlar är inte bara för barnkalas, eller vita kaniner och duvor som kommer ur en hatt. Det är inte heller alltid en man i svarta kläder som dramatiskt låtsas såga itu sin kvinnliga assistent. Nej, moderna magiker är ofta otroligt skickliga och fingerfärdiga och de har lämnat de dammiga gamla stereotyperna bakom sig. Nya tekniker med inspiration och kunskap från hela världen och högre krav på skicklighet har gett oss en helt ny generation av magiker. Dagens magiker kan se ut hur som helst. Vem har inte sett coola gatumagiker på nätet och i TV-program eller sett magiker uppträda i olika talangprogram? Tänk dig en magiker som underhållning på ditt nästa stora evenemang. Det skulle utan tvekan kunna bidra till att skapa en minnesvärd stund. Men, hur trollar man fram en magiker? Känner du inte redan en trollkarl, eller vet en bekant som gör det, är det ett säkert kort att söka på nätet.

Hur fångar man uppmärksamheten och fokuset i publiken?

5 mar 2020

Är det sant att du bara har 20 sekunder på dig att fånga någons uppmärksamhet? Orkar en publik bara lyssna i 20 minuter och varför försvinner intresset? Läs varför föredrag gör dig trött.

Du har säkert varit med om att någon gång ha lyssnat på en person som håller ett kortare föredrag eller kanske du rent av varit åhörare på en längre föreläsning. Det finns lika många skiftande talare som det finns ämnen att föreläsa om. En del har förmågan att fånga ens uppmärksamhet direkt medan andra är mindre kunniga på den punkten. Den mindre tränade föreläsaren kan få den mest hängivne åhöraren att börja gäspa, medan en föredragshållare som utvecklat sin retorik kan fånga din uppmärksamhet så till den milda grad att tiden försvinner.

Räcker det med 20 sekunder för att fånga någons uppmärksamhet?

Det sägs att man ska kunna presentera det man vill säga på lika lång tid som det tar att göra en hissresa. Det är vanligtvis runt 20 sekunder. Dessa första sekunder kan vara helt avgörande för om den eller de du har framför dig ska fortsätta lyssna eller inte. Vad du säger är i detta fallet mindre viktigt än hur du säger det. Lika viktigt är det att komma ihåg att du pratar med hela dig. Din kroppshållning, din ögonkontakt, ditt leende. Tro nu inte att det bara är att träna på ett bländande och varmt leende framför spegeln medan du övar in en replik där du har lika mycket koll på hur du säger det som vad du säger. Nej, det är mer än så som ska till. Det viktigaste av allt är att du låter hjärtat och passionen för ditt ämne vara med.

Har du någon gång undrar varför du blir trött under ett föredrag?

På denna fråga finns inget enkelt svar som gäller för alla, eftersom vi fungerar så olika, men här kommer några vanliga orsaker. Det kan vara mörklagt i rummet vilket signalerar till hjärnan att den kan börja slappna av och till och med börja förbereda sig för sömn. En annan orsak är att det kan vara ont om syre vilket får kroppen att gå ner i viloläge. Ämnet kan vara ointressant för just dig och då är det en försvarsmekanism att koppla av och gå ner i varv eftersom du inte kan gå därifrån. Om du ska hålla ett föredrag själv, om än aldrig så kort, gör det engagerat. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.presentationsteknik.net/

Hur skapar man en bättre arbetsmiljö?

4 mar 2020

Att vara mån om de anställdas hälsa är ekonomiskt smart och vi vet att arbetsmiljön påverkar hur vi mår. Skapa bra förutsättningar nu - investera i de anställda genom kunskaper i ergonomi.

Antingen har ni en företagshälsovård som besitter kunskapen och kan hjälpa er eller så hyr ni in en konsult med kunskap om arbetsplatsergonomi. Är du smart så finns det dessutom fler vägar att gå - som att låta hela personalen gå en kurs och lära sig om ergonomi på sin faktiska arbetsplats. Investera i de anställda - visa att företaget är mån om deras hälsa och är villiga att göra investeringar i arbetsmiljön. Ni kommer snart se resultat i form av ökad medvetenhet, personal som ställer medvetna krav och önskemål samt färre sjukskrivningar. En sådan investering resulterar inte bara i gladare och mer välmående personal utan som en naturlig följd även bättre resultat i arbetet.

Vad kan förbättras i arbetet

Genom att låta utbildarna komma till er vardag, att hålla utbildningen på plats och se just era förutsättningar, arbetsställningar, tunga lyft eller monotona rörelser kan de förebygga och stötta upp så ni får exakt den kunskap ni behöver i er vardag för att jobba mer effektivt och mer hälsosamt. Många små statiska rörelser som utförs konsekvent om och om igen kan leda till problem som ingen förstår var de kommer ifrån. Ett tränat öga ser sådant och förstår hur kroppen påverkas av arbetsmiljön och belastningen. Genom att upptäcka skadliga rörelsemönster och arbetsställningar i god tid kan skador och smärta förebyggas och undvikas. Har någon av era anställda problem med värk och smärta, låt oss identifiera och bygga bort orsaken.

En fördjupad förståelse om kroppen

I många yrken utmanas våra kroppar av belastning och tunga arbetsmoment. Att lyfta tungt behöver inte vara farligt, förutsatt att man lyfter rätt. Genom att genomgå en ergonomiutbildning som inkluderar belastningsergonomi kan anställda inom till exempel vård och omsorg, bygg, lokalvård, livsmedel med flera förebygga och undvika skador alternativt hitta orsaken till problem de redan upplever idag. Arbetsgivaren har ett ansvar i att se till så de anställda har kunskaper kring lämpliga arbetsställningar och rörelser och de eventuella risker arbetet och slarv eventuellt kan medföra. Arbetstagaren i sin tur är skyldiga att följa de instruktioner arbetsgivaren ger. Att investera i en utbildning, höjer medvetandet, intresset och kunskapen vilket i sin tur leder till piggare och gladare personal, bättre arbetsresultat och högre vinster.

← Äldre inlägg